ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 68

خیلی کیف کرده بودم .. هر بار که یک سکس ادامه دار بهم لذت می داد  من تا مدتها شارژبودم .
 -شایان چقدر کونت  آب منو کشیده . داره خشک خشکم می کنه .
 -بذار آب کیرت تا هر جا که دوست داره ودلش می خواد با لذت خالی شه . جایی که دیگه بهت بگه برای اون لحظه بسه بسه .  بعضی وقتا پیمونه  در یک شرایط خاصی پر می شه که باید خالی شه وگرنه ضربه شدیدی بهت می خوره .
 -خوب می دونی  اندازه پیمونه ها رو .
-من توروهم خواب می دونم شیدا ..
-توکه قبلا پیمونه ات پر می شد چه جوری خالیش می کردی . دوست دختر زیاد داشتی ؟
-ببینم من که خودم بهت گفتم چقدر کم  رو و خجالتی بودم .تواولیش هستی .  
-فدای تو بشم من شایان جون .. که هرچی کونتومی کنم سیر نمیشم .
 چند بار نزدیک بود سوتی بدم و از زبونم بپره که من با کون آقایون خیلی حال می کنم و کردن کون مردا یه لطف و صفای خاصی داره که به خودم اومده و گفتم شیدا تو می میری اگه ساکت بشینی ؟ می خوای واسه خودت کار درست کنی ؟ .. خوشم اومده بود از این که تونسته بودم این پسره روردیفش کنم . کون سفید و تپلش طوری سرخ شده بود که دوست داشتم همین جور لیسش بزنم و گازش بگیرم . کیرمو که کشیدم بیرون این کارو کردم .. -اوخ شیدا این چه کاریه که می کنی ولی خیلی خوشم میاد از این که به کونم دست می کشی و  با اون حال می کنی . شیدا من یه جوری شدم . هم دلم می خواد کیرت باشه توی کون من هم این که دوست دارم کونتو بکنم .
-حالا واسه تنوع هم که شده تو منو بکن.
شایان  همونی بود که من دوست داشتم و می خواستم . مثل لاله . ولی خب لاله کیر نداشت و با دیلدویا کیر مصنوعی منو می کرد . حالا شایان اون کیر تپل و سفیدشو کرده بود توی کونم .
-من که از خوردن کونت سیر نشده بودم .
-به فکر گرسنگان دیگه هم باش دیگه .
شایان خیلی مردونه و در عین حال با احساس و نرم منو می کرد . دستشو هم گذاشته بود رو کیر شل شده من و با این که شق نمی شد ولی بی اندازه خوشم میاد.
 -عزیزم دوست دارم همین جوری ادامه بدی . ولم نکنی . من مال توام . دوستت دارم دوستت دارم ..
 شایان سینه هام    دستتو می خواد .. 
با یه دست دو تا سینه هامو به هم چسبوند و دو تایی شونو می گردوند .
 -جووووووووون جوووووووون .. خوبه خوبه ..
اون دستی رو که رو کیرم بود بر داشت .. سرمو بر گردوندم. مسیر دستش به سمتی بود که حس کردم رو کونش قرار داره .
 -شایان داری چیکار می کنی .. انگشت کردی توی کونت ؟  
-حس می کنم در حال حاضر نیاز دارم به این که یه چیزی توی کونم باشه . بدون این حالت انرژی نمی گیرم ..
 -شایان جون تو که کونی نیستی . تازه کونی هاش این جوری نیستن که حتما باید شبانه روز کیر توی کونشون باشه .
-شاید واسه اینه که برای من حکم نوبری رو داره .
یه نگاهی به کیرم انداخته و خجالت کشیدم . شل شده بود . بعید می دونستم بعد از این که کار شایان با هام تموم شد این کیر کاره ای باشه و یک بار دیگه توی کون شایان فرو بره . حس می کردم اگه اون به این صورت ادامه بده احتمال داره کونی بشه و براش خیلی ساده باشه که با مردای دیگه رابطه جنسی بر قرار کنه ..
-عزیزم من که ار ضا شدم . الان هم خوشم اومده اگه حس می کنی که دیگه باید بریزی توکونم خالی کن .. 
-آههههههههه   بدنت یه استیل قشنگی داره که اصلا آدم فکر نمی کنه که ممکنه یه حس و حالت مردونه هم داشته باشی .
-یعنی مردا قشنگ و ظریف نیستند؟
 -چرا ولی چه جوری بگم .. خیلی ظریفی .. اون چهره زنونه ات و اون سینه های بی نظیرت ..
 بازم می خواستم بهش گیر بدم گفتم ولش . آخه اون که میگه تا حالا دستش به زنی نرسیده که باهاش حال کنه از کجا می دونه که سینه های من بی نظیره . البته می دونستم اشتباه لپی بوده . منم کونمو حرکت می دادم . دوست داشتم که اون زود تر  ارضا شه تا منم یه جوری با کونش بازی کنم ..
 -اووووووهههههه سوختم شایان .. عزیزم .. آبت منو سوزوند . جوش آوردی ؟
-نه آبم جوش اومد .
-صبر کن الان خدمتت می رسم . ببینم توی خونه چی داری که من فرو کنم توی کونت .
 -من کیرت رو می خوام ..
جیگرم آتیش گرفت . این مرد طوری به کیرم نگاه می کرد و هوس اونو داشت که  فرو کنم توی کونش که در اون لحظه آرزو کردم که ای کاش  من هم یک مرد بودم . ولی دیگه راهی نبود . کیرم شل شده بود . می شد یه جورایی به زحمت اونوکرد توی کون ولی بهتر بود که این جوری نکنمش . یه موز متوسط گرفته و اونو چربش کردم و گذاشتمش سر سوراخ کون شایان و به طرف جلو فشارش دادم . زبونمو هم گذاشتم روی موز و دور و بر سوراخ کونشو لیس می زدم .
-اوووووخخخخخخ چقدر خوشم میاد از این کارت شیدا . دلم می خواد باهام همیشه از این کارا بکنی .... یعنی هم با کیر منو بکنی و هم یه چیز دیگه ای رو بکنی توی کونم ... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی