ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هر کی به هر کی 267

مینا رو ار گاسمش کرده بودم  .
 -شما دو تا خانوما اونو یه گوشه رو چمن بندازین . هوا یه خورده سرد شده .. ولی سرد تر از اینم میشه .
  شهلا : ما بچه کوهستانیم عادت داریم .
 -هرچی باشه . هوای پاییزه باید خیلی احتیاط کرد . ببینم شما دو تا نمی خواین کاملا لخت شین فقط  مانتوتونو بندازین رو تن این مینا جون خودتون بیاین  ببینم چه جوری می خواین امتحلن بدین . فدای شما دو تا مادر و دختر بشم من . ..
 -راستش همین کارو کردیم ولی لخت  لختیم .
دو تایی شون اومدن نزدیک من . بوی کسو حسابی و به خوبی حسش می کردم . بوی خوش آشنایی . بوی لذت  .. طعم تازه کس .. چقدر این بو برام آشنا بود . ازاین یکی باید می رفتم رو اون یکی و همین جور بعدی و بعدی .  با این که خستگی داشت ولی گاهی یه تنوع جالبی  به حساب میومد . اعتماد به نفس خاصی به آدم می داد . این که خیلی از کس ها و کس ها چشم انتظار کیر تو هستند .  من که داغ داغ کرده اصلا احساس سر ما نمی کردم . دو تایی شون با هم داشتند امتحان می دادند .  
-خانوما کیر شل و ول منو چه خوب دارین ساک می زنین . مثل این که این شما هستین که دارین از من امتحان می گیرین . .. دیگه داره دیر میشه ..
 شهناز : اول من بیام رو کیرت یا مامانم شهلا جون بیاد ؟
-تو که حالا نزدیک تری بیا رو کیر بشین . البته از مامان جونت اجازه بگیر . آدم باید حرف بزرگتر رو گوش کنه .
 شهلا : ممنونم آقا آریا که به فکر من هستید . من دختر خودمو طوری تربیتش  کردم که همیشه منو مقدم بر خودش می دونه ولی شما فر مودید که اون نزدیک کیر شماست .. دیگه  شهناز خواهر شهره وزن میلاد رفته بود روی کیرم . . حرکات اون شباهت زیادی به حرکات خواهرش شهره داشت . آدم فکر می کرد که دو تا خواهر آموزش کس و کون دادنو با هم رفتن ..
 شهلا : شهناز جون مشکلی که نداری.
 -اووووفففففف نهههههههه ماااااماااااان فقط اگه بدونی چه حالی داره .چه کیفی داره ..
 -آریا جون اگه آبتو خالی نکنی می تونی با همین تیزی منو بکنی ..
-باشه خانومی سعی خودمو می کنم . ولی این جا جلسه امتحانه . هدف اصلی ما پذیرش شماست و ار گاسم در درجه بعدی اهمیت قرار داره . تازه من باید به مینا جان هم توجه داشته باشم . اگه بتونم در مورد شما دو تا جلو گیری کنم می تونم به هر سه تا تون آب رسونی کنم .
شهلا : چه جوری ؟
-میگم شما سه تا دهنتونو باز کنین من توش آب بریزم . تیکه تیکه این کارو می کنم .
 -توی تاریکی چه جوری می خواین ببینین
 -بانور موبایل شهناز جون . هر کاری یه راهی داره . مهم اون عشق و حال و صفا کردنی هست که در این جا وجود داره .
 -مامان مامان می دونم تا حالا از این کارا نکردی .. ولی به نفع خودته که من زود تر از رو کیر آریا جون پا شم .
-بگو دخترم چیکار کنم .
-بیا بیا نوک سینه هامو بخور . من این جوری خیلی خوشم میاد ... زود تر ارضا میشم .. دستمو گذاشتم پشت سر شهناز  وصورتشو به صورتم چسبوندم و در حالی که می بوسیدمش بهش گفتم من خودم این کارو برات انجام میدم خودم نوک سینه هاتو می خورم . به شهلا جون بگو که یه جای دیگه ات رو بچسبه .
. -مامان انگشت بکن توی کونم . من این جوری لذت می برم .
مکیدن سینه ها و گاییدن کسش با من و انگشت توی کونش کردن از سوی مادرش .. طوری اونو سر حالش کرده بود که یه لحظه با پنجه هاش به سینه هام چنگ انداخت و بعدش چند بار پشت سر هم این کارو انجام داد و رومن دراز شد .. که مادره اونو بلندش کرد و جای من نشست ..
-آریا جون نمره اش چه طوره . یه وقتی نگی زود وا رفتا ..
 -عالی .. عالی بیست بیسته ..
 زیر گوشش گفتم نمره اش از نمره مینا بیشتره ولی مهم اینه که هر دو تا شون قبولن . حالا نوبت شماست . امید وارم که شما بتونین امتحانتونو خوب پس بدین .
 -تلاشمو می کنم
. -ببینیم چیکار می کنی .
-کاش الان این جا روشن بود یه رقص حسابی برات می کردم .
-چه مدل رقصی بلدی .. 
-عربی , ایرانی , ترکی , خلاصه استریپ تیز هم می کنم .
 -ببینم تو اینا رو از کجا یاد گرفتی ؟
-ما رو دست کم گرفتی ؟
 - فعلا همون که کونتو سر کیر من حرکت بدی کافیه ..
این یکی که دیگه خیلی داغ داغ بود .. کیرمو درسته داشت قورت می  داد . حس کردم که باید شدیدا جلو گیری کنم تا بین این سه تا خانوم ناز عدالت بر قرار شه ... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی