ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 81

حرکت لباشو رولبام   ابتدا آروم و بعد تند کرده بود . منو اون به فرشید و شیرین کاری نداشتیم .
-ببینم آقا رامتین شما با همه خانوما این قدر زود اخت میشین .
-با همه که نه .. با خوشگلاش  که تپل هم باشن آره .
-دیگه به این کاری ندارین که طرف شوهر داره یا بی شوهره ؟
-من ترجیح میدم که با خانومایی که شوهر دارن بیشتر حال کنم . اونا می دونن که چیکار کنن . اینو هم می دونن که مردا چه جوری بیشتر لذت می برند و می تونن حال کنن . واسه همین اونا قدر ما آقایونو بهتر و بیشتر می دونن . واسه خودشون هم تنوع میشه . اون چیزایی رو که نمی تونن از شوهرشون و با اون تامین کنن در ما می بینن از ما می خوان  .
-چه خوب ! من اینا رو نمی دونستم .
-از بذله گویی شما خوشم میاد .
-کاش بدت میومد رامتین خان !
-آخه واسه چی ؟
-برای این که با لبات لبامو می بستی تا من دیگه حرف نزنم و اون وقت با شیرینی بوسه تو حال می کردم .. 
-میگی حالا ببندم ؟ دوباره ؟
-طعم خوش لباتو هیشکی نداره .. میگن حالا 
 -باور کن اگه تو رو با خودم ببرم  به همون جابی که بودم همه عاشق و شیفته ات میشن .  
-عاشق کجام میشن ؟ بیشتر از کجام خوششون میاد ؟
-می تونم نشون بدم ؟
 -صاحب اختیاری .
 پیرهنموداد بالا ومنم کمکش کردم . می خواستم بیشتر کمکش کنم ولی گفتم بذار خودش دست به کار شه و عادت کنه . منم دگمه های پیرهنشو باز کرده و بهش گفتم تو هم خیلی خوش تیپی کمتر زن و دختریه که تو رو ببینه و ایمانش زیر سوال نره .
-جدی میگی ؟
 -شیرین جون می دونه که من اهل شوخی نیستم . حداقل در صحبت های این چنینی .
 -ببینم فقط عاشق کونم میشن یا از صورت منم خوششون میاد .
-اگه بگم هر دو تا باورت میشه ؟
-من نمی دونم فبلا این حرفو از کی شنیدم .
-مگه تو به غیر از من با مردای دیگه ای هم غیر شوهرت ردیف شده بودی ؟
 -نه کی همچه حرفی زد . خود خودت اولین نفری .
-تو گفتی و من باور کردم .
-خب دیگه . تازی همه را به کیش خود پندارد . تو خودت اهل خلافی تقصیر من چیه  .
 چقدر این پسره حرف می زد . حشر زیاد طوری منو به تحرک وا داشته بود که اونو زود تر از خودم لخت کردم . دستامو گذاشتم روسینه هاش ..
-اووووووووههههه نکن .. آتنا خوشم میاد .. دستتو بذار رو کیر من . جا داره که بازم سفت شه . کلفت تر و دراز تر از کیر هاییه که تا حالا دیدم .
-ببینم پسر مگه تو گی هستی؟
 -این قدر کج خیال نباش .  این دلیل نمیشه که چون حد و اندازه های خیلی از کیر ها رو می دونم حتما گی باشم . قربونش برم الان به اندازه تار موهای سرت فیلم سکسی وجود داره و آدم همه چی رو درش می بینه . نگو از این فیلمها ندیدی که باورم نمیشه ...
 -راستش دیدنو که دیدم ولی نه به اون حدی که معتادش شم . من تا اومدم خودمو بشناسم شوهر کردم .
 -در خارج می کنم حال کردن عمومی زن از زمانی شروع میشه که ازدواج می کنه .
 -رامتین جان از این حرفا زیاد شنیدم ولی در عمل  تا اون جایی که شنیدم اونا خیلی مقید تر از ما به امور خونه و خونواده هستند .
 فرشید به شیرین امون نداده بود . با این که با اون نگاش داشت منومی خورد و منم از این کارش خیلی خوشم میومد . این که طالب زیادی دارم و وقتی که یه کیر وارد کونم میشه و با هاش حال می کنه و به اون و صاحبش حال میده می تونم این امید واری رو داشته باشم که بعد از سیر شدن اونی که داره منومیگاد یه گرسنه دیگه ای هم چشم انتظار منه . آخ که فدای اون گرسنه و کیر اون گرسنه بشم من .. رامتین دو دستی کون منو بغل کرده بود .. شیرین : آهای ندید بدید .. باز تو به من میگی خیانتکار ؟ تو با این همه دور دنیا گشتن هات بازم وقتی یه کون وطنی رو می بینی عین بچه های گرسنه   دستپاچه میشی ؟
 -شیرین جون وقتی که کیر راست شد وطنی و غیر وطنی نمی شناسه .. مگه بابا آدم و ننه حوا ایرانی یا انگلیسی یا عرب بودند ؟ حالا بعدا همه مون ریز ریز شدیم و دم در آوردیم . در ضمن خانوم خانوما شما به این فرشید خان خوب حال بده . این قدر هم این طرف و اون طرفو نگاه نکن که حواست پرت میشه .. حواس منو هم پرت نکن .. ولی اگه می خوای یه دیدی بزنی و ببینی که دستای من چه جوری دور بهترین و خوشگل ترین  کون دنیا حلقه شده می تونی ببینیش .
 رامتین مثل دیوونه ها و کون نخورده ها و کون ندیده ها حرکات انفجاری خودشو شروع کرده بود . سرشو از پشت گذاشته بود لای کون من و کس و کونو با هم لیس می زد . سبیلاش قلقلکم می داد .. وقتی تار های سبیلش  با کس و حتی سوراخ کونم تماس می گرفت دلم می خواست در جا بیفتم رو کیرش . نمی دونم چه خمیری بود که توی سوراخ کونم فرو کرد . کونم داشت می سوخت ولی حس کردم سوراخ  کمی نرم تر شده .. کیرشو آروم آروم کرد توی کونم .  احساس درد نمی کردم  ظاهرا طوری بی حسش کرده بود که بتونم وجود مقدس کیر رو توی کونم با لذت احساسش کنم .  ... ادامه دارد .. نویسنده ... ایرانی