ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 82

حرکت کیر رامینو خیلی نرم توی کونم حس می کردم . لذت می بردم . اثر این بی حسی مثل اثر آمپول بی حسی در دندانپزشکی بود با این تفاوت که من فوق العاده کیف می کردم .
 -اووووووهههههه رامین رامین جون من عاشق کون دادنم . خیلی به من حال میده . چی ریختی توی کونم . این همون چیزیه که من می خواستم و آرزوشو داشتم .
 -آرزوی چی رو؟
 -درد خیلی کم و حرکات تند و حلقوی کیر که در یه خط مستقیم تا اون جایی که بتونه به عضلات مقعد من حال بده . منو بکن بکن .. اووووووفففففف کونم کیر می خواد ..
-داخلشه .آتنا داخلشه داره بهت حال میده ..
نمی دونم چرا به سرم زده بود که شیرین رو متوجهش کنم که چه لقمه چرب و نرمی رو دراول کار از دست داده و می تونسته اونوداشته باشه . نمی دونم واسه چی کیرشو کشید بیرون .
-رامین .. نهههههههه این چه وقت بیرون کشیدن بود .! واسه چی ضد حال زدی ..
 -دوست ندارم زود آبم خالی کنم . می خوام کیف کنم . حال کنم . ناراحت نباش به تو هم حال میدم . تا دلت بخواد ماچش می کنم . یه جوری سوراخ کونت رو لیس می زنم که حس کنی که کیرم توی کونته . همون  حس کون دادن رو داشته باشی ..
 شیرین بازم گوشش به سمت ما تیزشده بود .
-رامین .. فدات شم . راست می گفتی  راست می گفتی طوری داری کونمومی خوری که فکر می کنم داری کونمو می کنی .. چه ملچ ملوچ با حالی  میدی . منم  دارم هوس می کنم که زبونمو بذارم روی کونت . باهاش حال کنم . 
-باشه برای بعد . حالا با این حال کن ..
شیرین : رامین رفتی خارج  چیزای خیلی خوبی یاد گرفتی ..
-خب دیگه استادان خوبی در ایران نداشتیم که به ما تعلیم بدن .
عجب متلکی انداخته بود . شیرین خورد و دم نکشید .
-من به تو چی بگم رامین . هنوزم مثل اون وقتا کله شق و یکدنده ای و می خوای حرف خودت رو به کرسی بنشونی . من و تو که امشبه رو حرفی با هم نزدیم و کل کلی نکردیم که بیارزه .تو خودت داری سر حرفو باز می کنی و نمی ذاری اون جوری که من دوست دارم با این کون منحصر به فرد در دنیا حال کنم . کونی که باید خیلی بیشتر از کون جنیفر لوپز بیمه شه . اصلا اون خواننده واسه کون خودش کلاس گذاشته و می خواسته خودشو مطرح کنه ولی در دنیای  ما کون  هایی هستند که براشون تبلیغ نمیشه ولی از  اون تبلیغاتی های دیگه زیبا تر و خوش پوست تر و خوش فرم ترند .
 شیرین با خشم به ما دو نفر نگاه می کرد .
 فرشید : رامین اگه دوست داشته باشی جامونوبا هم عوض  کنیم .
 -من که هنوز با این خانوم خوشگله حال نکردم که بخوام اونودر اختیارت بذارم..
 -بابا این شیرین همش نگاش متوجه توست . انگار کیر من سیرش نمی کنه .
 -دندون اسب پیشکشی رو که نمی شمرن . اون باید یاد بگیره که به حق خودش قانع باشه . همون  کیر ش از سرش زیاده ..
شیرین دندوناشو به هم می فشرد . از عصبانیت نمی دونست چیکار کنه ..
-اوووووههههههه فرشید فرشید .. می تونی از توی کسم در بیاری فرو کنی توی کونم .  می خوام توهم حال کنی -شیرین جون ببین الان آتنا خانوم داره کبف می کنه . تو هم از کون دادن کیف می کنی ؟ اول خودت رو ببین . .. رامین : کار هر بز نیست خرمن کوفتن شیرین جون ..
اینومستقیما به شیرین متلک انداخت .
شیرین : ببینم منظورت من بودم یا فرشید جون
 -من که با فرشید شوخی ندارم . اون بهترین دوست منه و  همین که منو برای دقایقی از شر تو خلاص کرده خیلی برام غتیمته ..
-من چه هیزم تری بهت فروختم ..
- بگذریم .. گذشته ها گذشته
- نه .. اگه گذشته بود تو تا ابن حد حرفشو نمی زدی ..
 -شیرین کون دادن یک هنره و کار هر کسی نیست که این هنر رو داشته باشه . هنر بالاتر از کون دادن اینه که از کون دادن خودت لذت ببری و بدونی که چه جوری کون بدی . یه استیلی رو به کار ببری که از هوش و درایت تیز. تو بگه . 
سرمو بر گردوندم طرف رامین .
-بازم که شروع کردی به ماچ کردن سوراخ کونم ..
 در حالی که زبونشو از رو کس و کونم به طرف قاچ کونم آورد سرشو گذاشت روی کون . وقتی همه جاشو خوب زبون زد یه بار دیگه سوار بر من شد . -این بار دیگه خق نداری ولم کنی . باید منوبه ار گاسم برسونی . من با کون دادن بیشتر کیف می کنم تا با کردن . کف دستشو گذاشته بود روی کسم .. کیرشو هم فرو کرده بود توی کونم ..-اوووووههههه همین جوری ادامه بده .. دستاتو ول نکن .. جووووووون .....ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی