ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

لبخند سیاه 37

آیییییییییی ..آخخخخخخخخخخ ... درد به مغز استخونم رسیده بود . با این که لذت می بردم و می خواستم این لذت بردن و حال کردنمو بهش نشون بدم ولی چون شیب و حالت کیرش رو به پایین بود حس کردم که عضلات داخل مقعدم داره کنده میشه و میفته بیرون .. کیر در حال کردن و فرو رفتن چه داخل کس و چه کون باشه باید رو به بالا و با حداقل  این که در یک زاویه صد و هشتاد درجه کارشو انجام بده . با این حال من به لذت کارم فکر می کردم . این  که دوست داشتم  کارایی رو که برای اون  می کنم کارایی باشه که  یه زن کمتر واسه شوهرش انجام میده . دلم می خواست اون بدونه که من این کارا رو برای شوهرم انجام نمیدم  . اما باید طوری  حالیش می کردم که یاد آوری سکس من با فرزاد ناراحتش نکنه . درسته که این یک واقعیت بود که من با شوهرم هم بستر میشم ولی نمی خواستم که اون اینو حس کنه . باید کاری می کردم و بهش نشون می دادم  که اون منو یک مجرد حس کنه . مجردی که با تمام وجود متعلق به اونه . وقصد داشتم که اینو در عمل هم نشونش بدم . دلم نمی خواست با حرفام آزارش بدم . باید طوری رفتار می کردم که حس کنه تمام کارام و تغییر حالتام فقط به خاطر اونه . درد کیر فرو رفته در یک حالت بد همچنان داشت آزارم می داد . نفس در سینه ام حبس شده بود .. -آههههههههه مهران خوشم میاد .. ببین عزیزم اگه دوست داری به خورده خودمو بیارم بالاتر در یه حالت داگ استیل قرار بگیرم تا تو با لذت و تسلط بیشتری بتونی منو بکنی .. منتظر جوابش نشدم .. و در یه حالت سگی قرار گرفته . این که کیرشو در عمق بیشتری از کسم و رو به بالا فرو کرد احساس درد کمتر و لذت بیشتری می کردم .. دستاش رو پاهام کار می کرد .. و نوازشهای اون همراه با باد ملایم , هوس داغ رو در تمام بدنم پخش می کرد .. در این شب شاعرانه و رویایی هوس فقط جای آهنگی ملایم و عاشقونه خالی بود . دلم می خواست دستاش با کسم بازی کنه با سینه هام ور بره ولی اون لحظه حس اینو داشتم که بیشتر به کسم چنگ بندازه . گویی که فکر و نیازمو خونده بود . همین کارو هم انجام می داد . با دور کسم بازی می کرد . طوری با هیجان این کارو انجام می داد که دوست داشتم صدامو می بردم بالا و از ته دلم  با اعماق وجودم فریاد می زدم دوستتتتتتتتتت داررررررررررم من مال تواااااااااااام .. ولی می ترسیدم که همه چی رو خراب کنم . بازم درد داشت اذیتم می کرد ولی لذت بودن با اون این درد ها رو واسم شیرین می کرد .. هر لحظه نیاز به درد بیشتری رو هم در خودم حس می کردم تا بازم این درد ها رو واسه خودم شیرین تر کنم و بیشتر متوجه شم که خودمو تا چه حد غرق عشق اون کردم . -تند تر .. تند تر مهران ..می خوام کونمو پاره پاره کنی .. همین جا از درد عشق و هوس بودن با تو بیفتم رو شنهای ساحل . بگم من فقط واسه توست که این شور و هیجانو دارم . فقط برای تو .. هم به تو نشون بدم و هم به خودم .. فقط مال توام .. بذار توش بیشتر .. همین جوری عالیه .. چند تا انگشت مهران رفته بود توی کسم و همزمان با فرو کردن کیرش توی کونم اون انگشتا رو فرو می کرد توی کسم .. -مهران خیلی عالیه .. فدای تو .. فدای انگشتای تو و اون کیر کلفتت . ازبس غرق هوس و آرامش و عشق و لذت بودم که با همین حرکتش و بازی با کس و فرو کردن کیر توی کون حس کردم که دارم به اوج لذت و هوس و اشتیاق می رسم . دیگه داشتم تموم می کردم . به آخرش می رسیدم . احساس کردم که آب کس من داره انگشتای عشقمو می شوره .. دلم می خواست همین جور ادامه بده ولی حالا تشنه آبش بودم .. -عزیزم  می تونی توی کونم خالی کنی .. ..  موهای سرمو به طرف بالا جمع کرد ... شونه ها و گردنمو غرق بوسه کرد .. پوست تنمو با انگشتاش خیلی آروم می مالید .. -اووووووویییییی مهران بازم داری جیغمو در میاری . با همین ملایمت و آرامش داری فریادیم می کنی .. من دیگه آبتو می خوام .. بده به من بده .. بده .. زود باش .. اون سرعت حرکت کیرشو توی کونم زیاد تر کرد .. دل به دریا زدم و فریادمو تحویل دریا دادم . -واااااااییییییی .. من می خوام می خوامش تو رو می خوام کیرت رو می خوام عشق من دنیا مال ماست ماه و ستاره و دریا ی روبرو مال ماست .. و صدای عشقم در اومد -و فرزانه مال منه . تن قشنگش مال منه .. اون فقط با من سکس می کنه . چون عشق منه .. -آخخخخخخخخخ  بگو عزیزم .. بگو من رام توام .. بگو .. -آخخخخخ داره می ریزه .. داره میاد لذت و خوشی هام داره میاد .. داغی فوق العاده لذت بخشی رو توی کونم حس می کردم . آبشو توی کونم خالی کرده بود و نسیم  خنکی که  قالب کونمو نوازش می داد گرمای آب کیر مهران رو واسه من بی نهایت دلپذیر کرده بود .... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی