ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق انال سکس 94

من و این دختر هم شهری وتهرونی رفتیم حموم .. اون همون اول شورتشو در آورد ولی من با شورت فانتزی خودم رفتم زیر دوش ..
 -خانومی  این حمام فقط مخصوص شما زن و شوهره یا این که یه سونا و جکوزی و کلا یه چیزی در سبک و اندازه های حموم های عمومی قدیمه که مامانامون صحبتشو می کردن ؟
 خندید و گفت چیه خوشت میاد ؟ روحیه ات شاد میشه ؟ اگه بدونی الان جبار چی می کشه از دست تو . تو داری به کیرش فکر می کنی و اونم دستش رو کیرشه و داره با هاش جق می زنه که کی می تونه شکارت کنه ولی من به این سادگی ها تو رو نمیدم به دست اون . من دارم با هاش حال می کنم .
- با اون حال می کنی یا از این کار خودت حال می کنی . فکر نمی کنی من توی خماری می مونم ؟
-ناراحت نباش عزیز دلم . گر صبر کنی زغوره حلوا سازی .
یه کرشمه ای ریخت و اومد نزدیک تر ..
 -من تا خودمو سیر نکردم و تو هم سیراب نشدی ول کنت نیستم . هر مدل کیر که دوست داشته باشی من خودم در خد مت توام .
-نکنه کیر های مصنوعی رو میگی . آدم تا طبیعی اونو می تونه بخوره بهتره دنبال مصنوعی اون نباشه .
 -این که حرف درستیه ولی گاهی می بینی که مدل به مدلش جلوت ریخته . مهم اینه که هر مدلی رو که دوست  داشته باشی وهوسشو کنی فرو می کنی داخل هر سوراخی که دوستش داری و اگه دلتو زد درجا می کشیش بیرون و یکی دیگه .. حالا یکی دو تا از اون دیلدو های کلفتو میارم واست یه امتحانی می کنم ببینم کدومشو دوست داری .. منم شروع کردم به عشوه گری و در حالی که دو تایی مون به سمت دوش می رفتیم یه دستمو دور کمرش حلقه زده و گفتم تو رو .. یه نگاهی به کونم انداخت و گفت میشه منم یه روزی یه کونی مثل کون تو رو داشته باشم که نفس همه مردا بند بیاد ؟
-خواستن توانستنه .. آرزو بر جوانان عیب نیست .
-تو چطور شد که صاحب این کون شدی و یه حالتایی بهش دادی که مردا به دیدنش انگشت به دهن می مونن و زنای لز بین از خود بی خود میشن ؟
-هیش کاری نکردم . دست به دعا هم ننشستم . هر چی توی فکرش باشی بد تره .. همین جوری  یه نعمتی بوده .
.- حتما مامانت هم کونش گنده بوده یا بابات ....
می خواستم بگم من خودم کون با حالی داشتم ولی این کون دادن های من بعد از دیپلم گرفتن حسابی منو راه انداخت و منی مرد ها مثل یک کود طبیعی بود که بستر کون منو خوب حاصل خیزش کرد ولی صلاح نبود . موهای خیس دنیا با اون چشای خوشگل و خمارش کس و کونمو داغ کرده بود .. دوتایی مون ایستاده بودیم و با به حرکت بغل تو بعل چش توچش هم دوخته بودیم . تگاه دنیا منو به یاد نگاه شوهرم پژمان مینداخت که چه عاشقونه بغلم می زد و یه دنیا عشق و محبت و صمیمیت رو می شد  از نگاهش خوند. دستاش اومد پایین تر . شورتمو به اندازه ای پایین کشید که بتونه با انگشتاش با جفت سوراخام ور بره . آینه کاریهای حمومش حرف نداشت .. و ما حتی می تونستیم تن بر هنه همو از زوایای مختلف ببینیم . با این که سرم رو شونه اش قرار داشت ولی می دیدم که انگشت دنیا چه نرم و هوس انگیز داره با سوراخ کونم بازی می کنه ..
 -عزیزم آتنا خوشگله من حال می کنی ؟ دوست داری ؟ می دونم حالا داری به این فکر می کنی که کاش به جای انگشت من کیر جبار روی  این سوراخت وول می خورد . عجله نکن .. حالا حالا ها وقت داری . این جوری که تعریف کردی و این شوهری رو که  از ش تعریف کردی دست شوهر کس خل منو از پشت بسته و تو هم می تونی تا یه ماه دیگه هم بمونی و حال کنی ..
 -دنیا شوخیت گرفته ؟ نکنه می خوای یه بچه زیر بغل منو از این جا بفرستی ..
-چه ایرادی داره ..
پس از این که تنمون خوب خیس خورد دنیا ازم خواست که رو کف حموم دراز بکشیم تا خستگی کمتری رو حس کنیم .
-می دونی من به جبار گفتم که من و تو قبل از از دواجمون یه خورده با هم لز می کردیم ولی آتی جون من اصلا اهل سکس با غریبه ها نیست ؟اگه بدونی که  من و تو رو یه چند دقیقه ای از دور زیر نظر داشته و همین حالا تمام کار و زندگیشو به خااطرت ول کرده خوش به حالت میشه ؟ من نمی دونم مردا چرا این جورن ؟! دور آتیش عین آدمای سوخته و جزغاله شده خودشونو واسه تن و بدن ما تیکه پاره می کنن ولی وقتی که خنک شدن انگار نه انگار -من حریف این مردا میشم دنیا جونم . صبر کن کونم به کیر جبار برسه ؟
-حالا می تونم خواهش کنم که حریف من یکی رو بشی ؟ اون پیش کش .
 رو زمین یه پهلو دراز کش شده بودم و دنیا اول انگشت وسطی خودشو به نرمی ولی به سرعت با کس من بازی می داد و بعد رفت سراغ سوراخ کونم . اینجا رو اول با انگشت سبابه اش یه حرکت دور تندی رو روی چین های سوراخ کونم انجام داد طوری که از لذت و هوس جیغ می کشیدم .
 - آتنا این جور که صداتو می شنوم منم دارم حال می کنم . چه عالی ! راست می گقت دنیا . همیشه این کیر کلفت نیست که به آدم و به کون آدم حال میده ..مهم اون اثریه که از تماس با طرفت پیدا می کنی ..
-دنیا .. دنیا خیلی خوشم اومده .. دیگه طاقت ندارم ..
-چی می خوای .. می خوای بذارم توی کونت ؟
سرمو تکون دادم .. صورتش به صورتم نزدیک کرد . لبامو باز کردم و اون در حالی که لباشو می ذاشت رو لبام انگشت وسطی شو خیلی آروم و نرم فرو کرد توی سوراخ کونم . چقدر حرکت انگشتش توی مقعدم بهم لذت می داد ! .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی