ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زن نامرئی 236

-اووووووفففففف حامد عزیزم . اگه بدونی کون دادن چه حالی داره .
 -به من که کون میدی این قدر حال نمی کنی .
-کیر تو به درد عمه ات می خوره . یکی اسم این برادر امریکایی رو بپرسه  . من می خوام صداش کنم .. .
 ظاهرا ته و توی  اسمشو در آوردند . اسمش بود ویلیام .
 -ویلی جون .. ویلی خوشگله ..
حامد که فکر کنم نماینده مجلس هم  بود دستشو گذاشته بود رو کیرش و به صحنه گاییده شدن زنش توسط  ویلیام نگاه می کرد . ولی درد عجیبی رو متحمل شده بود 
-عزیزم این قدر فضولی کردی و مزاحم ویلی جون شدی که اون اعصابش خرد شد و تو رو هل داد .. 
حامد که به نظرم احساس حقارت می کرد روکرد به زنش و گفت
-آخه من در کشور خودم نماینده مجلسم . دنیا ما رو به عنوان یک قهرمان مبارز با امریکا می شناسه  زن منم که نماینده هست زیر کیر امریکا و این مرد امریکایی قرار داره . اون که نباید این رفتار رو با من در پیش بگیره .
 -عزیز دلم بذار من حالمو بکنم . بذار زیر کیر این مرد کیف کنم . تو هر چی باشی اون تو رو  پشم کیر خودشم حساب نمی کنه . اینقدر به خودت نناز و قیافه نگیر . خوشم اومده بود که حامد نقش زمین شده و با حسرت به اقدس نگاه می کرد .
-اقدس اگه بدونی کونت چه حالت قشنگی پیدا کرده . وقتی کیر ویلیام میره تو و بر می گرده من خیلی هیجان زده میشم .
 -راستشو بگو تحریک میشی ؟ هوس می کنی که تو هم کیرت رو فرو کنی توی کون من ؟
-آره عزیزم اقدس جون .. من دارم از حال میرم ..
توی دلم گفتم خاک تو سرت حامد که داری کون زنتو می بینی  اونم زیر کیر یک امریکایی و افتخار می کنی . کلاس می ذاری . مگه اینا کی هستن ؟  مثل  ما آدمن . فقط اون وقتایی که پادشاهان کس کش ما در زمان قاجاریه ..اون عوضی های دیوث قرمساخ داشتن خاک وطنو از چهار گوش تقسیم می کردن تا برن به اروپا  حال کنن این خارجی ها داشتن با چاپیدن مال ومنال  مردم محروم ما وکشور های دیگه بارشونو بار می کردند و به دنبال پیشرفت صنعت و تجارت و اقتصاد و امورات زندگی بودند . حالا خودمونو دست کم گرفتیم که باید مثل سگ از اونا بترسیم . حالا هم که آخوندا و مافیا اومدن بدتر ..آشغالا اگه با ملت خودتون رو راست بودین سر مایه های ملی رو برای ملت خرج می کردین دیگه نیازی به این نبود که  با دولتهای قلدر دنیا سازش کنین و بابت مسئله هسته ای پشت پرده صلح کنین به اونا باج بدین که به شما حمله نکرده دست از  سر شما بر دارن . قبل از این که ویلیام آب کیر شو توی کون اقدس خالی کنه حامد کیرشو که تیز و رو به هوا شده بود با چند حرکت رو به جلو داغش کرد و آبشو خالی کرد .
اقدس : اووووووهههههه حامد جون عزیزم این کارو می کنی من دارم حال می کتم  . هوسم زیاد تر میشه . خوشم میاد که تو داری لذت می بری . چقدر شوق و ذوق داری . راستشو بگو چرا امروز کونموخوشگل تر می بینی  ..
-عزیزم . وقتی یکی دیگه تو رو میگاد تازه قدر کونی رو که همیشه در اختیار منه می فهمم .
 ویلیام کمر اقدسو گرفت و اونوگذاشت زمین و از همون طرف مشغول کردن کونش شد . یه اشاره ای هم به حامد کرد که بیاد به سمت اون .
 -با منی ؟
 حامد با انگشت خودشو نشون داد ..
-یس .. یس ..
 مرد امریکایی به حامد دستور داد که زیر پاهای زنش خم شه و کسشو لیس بزنه تا مکمل کون دادنش شه تازود تر به ار گاسم برسه ...
سمیه : ویلی جون من با همین کون دادن راضی میشم . کف دستتو بمالونی روی کونم کافیه .
حامد : زن تو حالا واسه ما مایه نیا بذار ما هم یه حالی ببریم . این چه کاریه که داری انجام میدی ؟
-به خاطر احترام به ویلیام و گل روی اون باشه . چشم . بخور سگ خور . کوفتت بشه .حامد چه با لذت داشت کس زنش اقدسو لیس می زد  . وقتی ویلیام بهش گفت که کس زنشو لیس بزنه  چهره اش طوری برق افتاده بود که فکر می کرد دنیا رو به اون داده باشن .. سه تایی شون در حال حال کردن بودن .
-جااااااان جاااااااان زن خوشگلم . اقدس جون حال کن . حال کن .. ویلی دستاشو هم گذاشته بود رو سینه های اقدس و اونارو  حرفه ای به چند طرف حرکتشون می داد . طوری که دیگه اقدس بی حال شده بود .
اقدس : بکن کون منو نا مسلمون .. فشارش بده ..  کیر همسایه غازه .. بزن اون غاز درازتو.. منو جرم بده .. اوووووووفففففف ..
 چند بار محکم رو به جلو حرکت کرد و یهویی ازش یه آبی خارج شد .. حامد که چند ثانیه قبلش متوجه شده بود که آب کس زنش می خواد خالی شه دهنشو باز نگه داشته بود .. آب  اقدس رفت توی دهن حامد .. و دوباره شروع کرد به لیس زدن . از اون طرف ویلیام هم ادامه داد . کیرشو محکم به کون اقدس می کوبوند . یه لحظه که کیرشو بیرون کشید متوجه چشای خمار اقدس و چشای بسته ویلیام شده بودم . اقدس یه تکونی به خودش داد سوراخ کونشو گذاشت روی دهن شوهرش حامد .. و خوب خودشو بهش جفت و چفت کرد ولی به زیبایی مشخص بود که چه جوری آب کیر ویلیام امریکایی که رفته بود توی کون زن ایرانی نماینده مجلس داره بر می گرده می ریزه توی دهن شوهرش که اونم نماینده دیگه ای از ملت ایران و عضو کمیسیون مذاکرات صلح آمیز هسته ای بود  ..  لحظه اول حامد خودشو جمع و جور کرد .. اقدس که چشاشو باز کرده بود گفت..
- خوب بخور .. آب کیر ویلیامو خوب بخور .. سالهاست که داریم از امریکا کیر می خوریم .. حالا می خوای آبشو بخوری دیگه هنر که نکردی .. فقط کاری نکن که آبرومون پیش ابر قدرت بره .. بخور حال کن .. مزه میده .. خوب دم جنبونی کن .. مرگ بر امریکا .. کیر امریکایی رو عشق است ... بمال بمال کسمو بمال .. .... ادامه دارد .... نویسنده ..... ایرانی