ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 84

سمیه : چی داری میگی جبار یعنی ما دیگه ارزشی نداریم . ؟
-فدات شم سمیه . تو که جای خود داری . تمام دنیا رو بگردم زنی مثل تو پیدا نمی کنم . زنی که همه جا بگرده و آخرش بر گرده خونه خودش . این قدر عاشق خونه و زندگی خودش باشه . نشون میده که چقدر پای بند خونه و زندگی خودتی
 -یک زن مسلمون و وفا دار  به نظام باید همین باشه دیگه. ما رسالت خودمونو باید به دنیا نشون بدیم .
-آخ فدای تو . جلال چقدر با حال داری کون زنمو می کنی . من تا حالا کونشواز این زاویه ندیذه بودم . که این جور در زیر کیر یه ابهت و لطافت خاصی پیدا کنه .
 سمیه : فدات شم جبار . یادم باشه این جا که خلوت شد یه کون درست و حسابی و مشتی وجانانه بهت بدم .
 -جبار جون خیلی حرف می زنی . کونمو بکن . این قدر ضد حال نزن . با زنت که داری حرف می زنی انگار دیگه به هیچی فکر نمی کنی .
-راست میگی شیدا جون .. اوووووووففففففف .. حالا که دارم فکر می کنم آبم می خواد بریزه .
رفتم زیر گوش جبار و بهش گفتم راستشو بگوکون کی بهتره .. خندید و به من اشاره کرد . ولی کون تر و تازه جمال پسرش هم حرف نداشت . هر گلی یه جلوه و بوی خاصی داشت . دیگه سلیقه ها فرق می کنه . علف باید به دهن بزی شیرین بیاد . درسته خیلی ها از استیل کون های بر جسته و قلمبه خوششون میاد و این که کون باید خیلی تپل باشه ولی کون پرستی و طرفداری ازاون هم تا حدود زیادی سلیقه ایه . هیشکی از کون کردن سیر نمی شد . تا این که جبار دیگه نتونست طاقت بیاره . یه دستشو گذاشت دور کمرم .. منم سرمو بر گردوندم به سمت عقب تا اون که خیلی خوشبو تر از دفعه قبل شده بود بتونه لبامو ببوسه و در نهایت حال کردن توی کونم خالی کنه .  یه لخظه حس کردم که جبار عین  شیر داره می غره ..  خیلی کیف داشت ای جور نعره زدنهای اون .. جمال هم که دید من دارم زیاد از سمت عقب حرکت می کنم و هر لحظه امکان داره که  کیر من از کونش در آد خودشو از سمت عقب به من فشار می داد و خیلی مراقب بود که کونش از کیر من جدا نشه .
 -شیدا عزیزم .. خیلی کیف داره ..
 ولی وقتی آب جبار توی کونم راه افتاد هوسم طوری داغم کرده بود که حس کردم آب کیرم هوس خالی شدن توی سوراخ کون  جمال خوشگله رو داره ... سمیه هم که دیده بود آب کیر شوهرش از کون من راه افتاده گفت شیدا جون اگه خواستی توی کون پسر یکی یه دونه من خالی کنی پنجه هاتو بنداز رو دو تا کپلش خوب چنگش بگیر و اونا رو داشته باش و این جوری یه حالی بهش میده که تا چند ساعت همین جور اونو شارژکرده نگهش می داره .همین جوری که سمیه مادر جمال می گفت عمل کردم ..
جلال : جمال جون حواست باشه چی به چیه ها همه دارن توی کون هم خالی می کنن .
جبار : چه کسی به داد من می رسد . آیا کون من خشک خواهد ماند ؟
جلال : برادر جان من کون خشک تو را خیس خواهم کرد ..
جمال  : بابا جون عمو کار خوبی می کنه . چون کون اگه بهش ویتامین آب کیر نرسه شکاف بر می داره . پاره میشه ..
 سمیه : به حق چیزای نشنیده . پس اگه این طوره تمام مردای دنیا که باید کون بدن .
جلال : زن داداش تمام مردای دنیا که نه .. تمام آدمای دنیا .. اگه بدونی کون دادن چه کیفی دئاره !
 سمیه : نیست که من اصلا نمیدم ! ولی عربا خیلی بی رحمن . چند بار سر مرز اسرائیل همچین کرده بودن توی کونم که همون جا تا چند ساعت غش رفتم .
-ولی عوضش این جا زیر بدن  من تا دلت بخواد می تونی کیر بخوری و حالشوببری . آب کیر جبار حسابی داغم کرده بود . دیگه  منم چاره ای واسم نمونده بود جز این که لذتمو سر کیر و رو تنه اون جمع کرده خالیش کنم توی کون سفید جمال . همون جوری که مامانش می گفت و می خواست و حال می داد من دو طرف کونشو محکم فشار دادم . پوست سفیدش در اثر فشار پنجه های من لک کرده بود .  دوست داشتم با اون قسمت کون بازی می کردم و حرکت خونو توی رگهاش می دیدم ..  عمو جلالش هم اومده بود کمکش و از پهلو یه دستشو گذاشته بود رو سینه های جمال که شبیه سینه دخترا بود و باهاش بازی کردم .. جمال مثل زنا به وقت سکس ناله می کرد و جیغ می کشید ..
-بریز بریز شیدا جون کونم حالا خشک شده آب می خواد آب می خواد .. کون جمال و کیر من به هم چسبیده بود .. بدون این که حرکتی بکنم داغ داغ شده آب همین جور ازم خالی شد .. جمال با هر تکون خفیفی که به خودش می داد برق گرفتگی  هوس لذت رو در تمام تنم پخش کرده به زیر پوست همه جا می رسوند .. کون جمال منو به اوج لذت رسونده بود ..
 جلال : شما دو تا که با این کاراتون منو کشتین . کون منو دیگه بی نصیب نذار جمال جون ..
-عمو جون بذار من یه خورده از آب کیر شیدا جون مست باشم . سهم شما محفوظه .
 جلال دیگه تحملشو از دست داده بود . اون از سمت عقب پی در پی کونشو  به سمت بدن برادر زاده اش جرکت می داد و از پشت پهلو های جمالو گرفته بود . صحنه با شکوهی شده بود . وایییییییی .. چه حالی داد وقتی که دیدم آب کیر جمال از کون عموش داره پس ریزی می کنه . سفید سفید بود .. جبار متوجه آب کیر من شده بود که رنگش گرایش به رنگ  کرم شکلاتی داره .. اون رو زمین دراز کشیده بود و کونشو داده بود هوا و منتظر کیری بود که بیکار شده و بره توی کونش .. ظاهرا دوست داشت که جلال اونو بکنه . رو کردم به جبار و گفتم الان کیر جمال جون بیکار شده .. نیاد سر وقت تو ؟
 سمیه : نه شیدا جون پسرم ضعیف میشه ..
جبار : چیه حالا به ما رسیده ضعیف میشه ؟شیدا که پس از انزال تا یه مدتی رو کیرش  شق نمیشه ..جمال که سوسوله ..
سمیه : عیبی نداره الان جلال جون که خالی کرد توی کونم میگم بیاد سراغ تو .. جبار خودشو می مالوند به زمین و کونشو می داد به هوا .. با دو تا دستاش کونشو باز می کرد و نشون می داد که چقدر هوس کیر داره .... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی