ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

مسیح مقدس ! کجایی ؟!

سلام بر مسیح ! سلام بر پیام آور نور و صلح و آزادی ! تو فرزند خدا نیستی .. تو هدیه  ای از خدایی برای آنانی که غرق گمراهی گشته اند و راه را نمی دانند . تو خورشیدی هستی که هرگز غروب نکرده است . سلام بر مسیح ! سلام بر آن چهره نورانی و پاکی که جهان خدایی را لرزانده در پناه خدایگان آسمان و زمین به آسمان رفته است . تولدت مبارک ای مطهر! ای پاک کننده ! ای نجات دهنده ! یا مسیح بزرگوار ! امروز جهان در انتظار دم مسیحایی توست تا جانی دوباره به کالبدش دمیده شود . ای آفریده خدا از مریم پاک و مقدس ! ای مخلوقی که در آسمان یگانه خالق گیتی ماوا گرفته ای ! جهان در انتظار توست .. داد فریاد می کشد .. بیداد, بیداد می کند .. بیا و بر سر ما دست معجزه کش .. تا دلهایمان مهربان گردد تا به جای قربانی کردن برادر خود , عشق را , محبت را نثار وجودش سازیم . تولدت مبارک ای نجات دهنده ! ای راهنمای بشریت ! ای آن که زندگی با تو جانی دوباره یافته است . سلام بر تو فرزند مریم پاک ! آسمان باز هم گل افشان گردیده .. ستارگان باز هم می خوانند می رقصند . گویی که خداوند در این شب عزیز ستارگان را یکی کرده تا بدانیم که عیسی دل روشن تر از تمام ستارگان عالم است . امشب همه به میهمانی تو آمده اند . تولدت مبارک ای پاک ترین پاکان و نیک ترین نیکان خدا .. امشب  دلهای زمینی به آسمان می رود تا در تولد تو فرزند پاک مریم , خالقت را فریاد بزند تا عیسی را آن نظر کرده خدا را به ما بر گرداند . .. شاید که به دیدن روی ماه عیسی دلهایمان تابناک گردد .کینه ها را بشوئیم عشق را عاشقانه در آغوش گیریم و خود را برای عیسی و خدای عیسی آماده سازیم . امشب تولد معجزه خداست .. تولد کودکی که در گاهواره سخن می گفت تا بگوید که فرزند مریم پاک ,  مریم مقدس و مریم باکره است . تولدت مبارک عیسی جان ! می دانم  دلت را به درد آورده اند .. همان دل سرشار از عشق و محبت به پیروان پاکت را . امشب آسمان نورانیست . گویی  که روزی روشن است و خورشید بر همه جا تابیدن گرفته . شاید که چنین باشد . وقتی که ستارگان یکی شوند انفجار نور عشق همه جا را خواهد گرفت . امشب مریم پاک را می بینم آمده است تا تولد فرزندش را تبریک بگوید . عیسی در آسمان و به اذن خدا در کنار روح مقدس مادر مقدسش بر خاک آسمان می افتد .. بار خدایا ! نمی دانم به چه سان مریم پاک خود را دوست می داری که این چنین عیسایت را به تعظیم آن مادر مقدس وا می داری ؟! ستارگان می تابند اما امشب آسمان , باران رحمت  خود را بر جهانیان می فرستد .. گویی که عرش خدا می لرزد .. و این از ابهت و از لذت بوسه مریم مقدس بر چهره پاک عیساست .. کاش من هم در میهمانی خدا و ستارگان می بودم .. کاش من هم  می توانستم روی ماه عیسی را ببوسم و تولدش را تبریک بگویم . همان صورتی را که مریم منجی بر آن بوسه داده است . عیسای من ! عیسای ما ! عیسای مسلمان و مسیحی ما ! گلی از شاخسار مهر ومحبتت برچین و به دست نیازمند ما ده تا جهان سراسر سرمست از عطر و بوی توگردد . بیا تا که دامان پر مهر و محبتت برگیریم و بوی خدا را احساس کنیم که تو فرند پاک عشقی . تولدت مبارک عیسی جان .. بیا تا که شاید به دیدن تو گلوله ها گل گردند و کینه ها عشق .. بیا تا که شاید به دیدن روی ماهت اسید ها گلاب گردند و طناب های دار,  حلقه آغوش مهر و محبت .. عیسی جان می گویند جای تو در آسمانهاست ..شاید اینک به زمین و به جشن تولد خود آمده ای . بیا تا روی ماهت را ببینیم ..  پس چرا نمی آیی ؟! به من بگو کجایی ؟! بیا تا که در لبخند نازگونه تو نازنین ,  عشوه های عشق را ببینیم .. در چشمان پاک و رخشنده تو ستاره نیک اقبال خود را ببینیم .. بیا که جهان سراسر جنگ است و با تو صلح را ببینیم .. بیا که برادر با برادر قهر است و با تو آشتی را ببینیم .. شادیها درحسرت حسادتها می سوزند بیا که با تو خاکستر غم را ببینیم . کجایی مسیح مقدس ؟! بیا که با تو نور خدا را ببینیم . کجایی ای گل پاک خدا بیا تا که با تو کویر درد ها را گلستا ن درمان ببینیم ..پاییز پژمرده , مارا به زمستان فسرده سپرده بیا تا که با تو زمستان را بهاری ببینیم . و تولد توست عیسی جان .. تولد کودک معجزه ...با تمام وجود فریادت می زنیم کجایی مسیح مقدس ! بیا که با تو نور خدا را ببینیم . بیا که با تو نور خدا را ببینیم ..فرارسیدن کریسمس و تولد عیسی مسیح را به همه انسانهای آزادی خواه و عاشقان عشق و صلح و دوستی و محبت به ویژه به محضر دوشیزه بانوی گرانمایه مریم پاک , مریم مقدس ,  مریم منجی تبریک و تهنیت عرض نموده امید است که جهان درسایه اتحاد و یکپارچگی دلهای عاشق و صلح طلب , سراسر خوشی و آرامش گردد . شادکام باشید .. دوست و برادر شما : ایرانی مسلمان