ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

نادر و نازنین 59

بازم یه چند پیام تلفنی از نازنین :
451-سلاااام عشقم دیوونه وارعااااشقتم
452-رسیدم مدرسه عشقم لبامو عاشقونه رو لبات میذارمو بازم پر از هوس لباتو می بوسم دلم همسرمو میخواد ی عالمه
453-نادر بخدا دیشب خسته بودم معذرت یهو که آروم شدم بیهوش شدم نادر تقصیر خودته که میکشی عشقتو معذرت
454-تو نمی دونی با چه حالی تو بغلت میفتمو بی حس میشم نادر
455-نادر دیشب ......نشدی ؟
456-میدونم نادر خوندم چت رو دلم پر میکشه برات ی حس بی اندازه دوستت داشتن بهم میده . اعتماد اطمینان دیوونه وار دوستت دارم
457-با تو آروم آرومم
458-آخ جووووووووون نادر امشبم میخواد عشقت به خاطر اذیت نشدنت سعی میکنم خودمو کنترل کنم ولی امشبم ..... باز
459-با تو آروم آرومم
460-واااااای نادر چقدر دوست دارم وسط روز خونه باشی با همون پیراهن و .......تو خونه باشم برمو بیامانگولکت کنم تا آخر بیفتی به جونم ناااادر شرایط تو رویایی ترین حالته برام .
461-نااااادر میکشمت . دست و................................
462-........ نادر .. اوووووخخخخ

468-اس هام نمی رسه ..
469-الان نه اگه می تونی ..چون میخوای بری ی کم دیگه
470-پمب بنزینم عشقم گوشیم یهو قاط زده بود انگار اس نمی رسید
471-دوستت دارم زندگیه من
472-جوووووونم
473-نااااادر صداتو میخوام . ناله هاتو ....ناااادر
474-نادر برات ایمیل کردم ازم دلخوری ؟
475-خوندم عشقم
476-نمی دونم والا شما ها فقط میگید من اشتباه می کنم نمی دونم خودتون اگه بودید چیکارمیکردید
477-چرا نیام ؟ اما باشه . اگه حوصلمو نداری نمیام
478-نادر من برای بغلت لحظه شماری می کنم چه حرفیه می زنی آخه ؟
479-میچسبم بهتو ی نفس عمیق میکشمو احساس آرامش مبکنم بوت میکنمو خودمو بیشتر تو بغلت جا میکنمو ی بوس کوچولو از چونت میکنم آروم که بیدارنشی تو دلم حس میکنم که چقدردوستت دارم نادر
480-سلام بیرونم نادر خوبی ؟
481-خوش به حالت کارم انجام شد بهت میزنگم
482-منم دوستت دارم
483-همسر غر غروی من خونه است عشقت دوستت دارم سعید تا نشست تو ماشین گفت سلام ما رو میرسوندی .منم هیچی نگفتم
484-نادر باهات حرف میزنم چرا شیطونی میکنی عشقت حالش بد میشه
485-ببخشید عشقم ناهارخوردیم و ظرف شستم نخیرم تحریم تحریم میمونی . منم ی فکری به حال خودم میکنم
486-ای وروجک توام قلق من دستت اومده . اما این بار فرق می کنه
487-منم چشامو میبندمو نگاهمو ازت میگیرمو میگم اوهوووووووم واقعیی تحریمی
488-من کی گفتم دوستت ندارم آخه ؟ والا تو نازت از من بیشتره ناااادرنگاهمو میگیرم که دست دلمو برات رو نکنه زندگیه من دارم میرم دنبال خواهرم این خونه رو بلد نیست
489-حالا تا شب شاااااید نظرم عوضییید
490-نادر هیچی تو دعا کن کاسه داغتر از آش نشه . ناااادر دلم تنگ شده براااات
491-نادر
492-نادرخونم (جونم یا خوبم ؟ )عشقم ی عدم ارسال داشتم من ی کم سرم شلوغه اما تو حواست به خانومت باشه لطفا .. دوستت دارم
493-ساده ای . اگه دست برداشت هرچی میخوای به من بگو
494-با اخلاقی که از تو میشناسمودلسوزی ومحبتی که داری نه تومیتونی بیخیال باشی و نه اون می تونه به کسی که اعتماد کرده پشت کنه .
495-شام خوردیم می خوام برم حموم نادر
496-منم تازه در اومدم . رو تختم درازولیدم تا خشک بشم لباس بپوشم هنوز بر نامه خواب رو نمیدونم نادرتو می خوای بخوابی یعنی ؟
497-تو که می دونی بدنت که از ..... در میاد من بهش حساسم ..یعنی ناراحتت کردم ندونسته ؟ ..
498-عزیزم دوست نداری ....... یا به خاطر بهم خوردن آرامشمون میگی
499-یعنی چی که چکاره ای که اعتراض کنی ؟؟؟ )
500-سلام صبح به خیر زندگیه من . نادر بخدا اصلا نفهمیدم پیام دادی دیگه . خوابم برده درجا . ازم دلخور نشو نااادر دلم می گیره .
501-نادرم ؟
502-نازنینت دق میکنه جوابش ندی
503-دارم ازخونه درمیام
504-نادربدجنس
505-نادر ی کوچولو میشه بزنگم بهت ؟
506-نادر ؟
507-دلم هوارتا عشقمو می خواد
508-خدارو شکر , پشت فرمونم
509-اون موقع دو تا .... در اختیارم نه دوتا قرمون !رسیدم خونه عشقم . دوستت دارم
510-من کلا تو رانندگی دنده زیاد عوض می کنم
از پیام 463 تا 467 کاملا غیر قابل انتشار بود .

ادامه دارد ..نویسنده : ایرانی


0 نظرات: