ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

نادر و نازنین 60

برای نازنینم خیلی مطلب می نوشتم و اونو توی سایت منتشر می کردم . گاه همونو واسه خودشم می فرستادم .. بعضی وقتا می گفت نکنه کسی بفهمه .. برای من مهم نبود که کسی بدونه که ما با همیم اما اون نمی دونم نگران چی بود . اگه در دنیای مجازی اون جوری که خودت میگی کسی حقیقت تو رو نمی دونه و نمی دونه واقعا کی هستی و کجا زندگی می کنی پس چه لزومی داره این همه بترسی ؟ تازه من که این مطالب رو به شکلی عمومی می نویسم به عنوان یک نویسندده ای که مطالبش یک حالت عام هم می تونه داشته باشه .. نوشته ای به عنوان هنوز هم برای تو یکی از این مطالبی بود که در روز های خوب عشقمون برای نازنینم نوشتم و درسایت هم منتشرش کردم .. هنوز هم برای تو
بین هنوز هم برای تو می خوانم
هنوز هم برای تو می نویسم
هنوز هم برای تو می گویم
می گویی هنوز زود است ..
زود است که خورشید خاموش شود
زود است دیدن ستاره تنها
هنوز همان ساز را می نوازم
هنوز بر سر جویبار های عشق
کوهسار های پر از برف
حدیث های پر از حرف
زیر برگهای سبز بهاری
و بر روی برگهای سوخته خزان
برای توست که می نویسم
برای توست که می خوانم
هنوز برای توست که می گویم
از معجزه ای به نام عشق
که از دل سنگ آب می آورد
غمهای تیره را می شوید
دلهای پر کینه را می شوید
حتی ابر های سیاه زیر خورشید را .
نمی دانم که من در وجود توام
یا تو در هستی من هستی
به بالهای پریدنمان می نگرم
پر های پروازمان یکیست
آخر آسمان عشق یکیست
و آسمان رویایی نجابت ها
و آسمان پاک یکرنگی ها
وقتی که خورشید غروب کند
من باز هم برای تو می خوانم
تا سپیده را به یاد تو بیاورم
به وقت غروب هم خواهم گفت ..
آن چه را که به وقت سپیده می گویم
به وقت غروب خواهم گفت ..
هنوز هم دوستت می دارم
هنوز هم عاشق عشق بی غروبم
به وقت غروب خواهم گفت ..
هنوز هم برای تو می گویم
به وقت غروب خواهم گفت ..
بر من بتاب ای خورشید عشق !
ببار ای ابر محبت و مهربانی ها
ببار ای شب تیره پر ستاره
به وقت غروب خواهم گفت ...
از گلهایی که پژمردگی نمی دانند
از ستاره هایی که نمی خوابند
از عاشقانی که آرام نمی گیرند
هنوز هم برای تو می خوانم ...
از آن گاه که خروس خفته است
تا به آن لحظه ای که می خواند
هنوزلبان خود را نبسته ام
هنوز پلکهایم را بر هم ننهاده ام
تا باز هم به تو بگویم
باز هم بدانی آن چه را که می دانی
زندگی یعنی تکرار های زیبا
آری هنوز هم برای تو می خوانم ..
که خورشید عشق هرگزنمی میرد
و من هنوز برای تو می نویسم
هنوز چشمان خود را نبسته ام
تا وقتی که چشمانت را می گشایی
بگویم که هنوزهم دوستت می دارم
دوستت می دارم .. دوستت می دارم


نویسنده : ایرانی 

0 نظرات: