ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 43

لعنتی داشت به خواسته اش می رسید .روی تخت بودیم ... دوست داشتم بیشتر نازمو بکشه و باهاش ور بره . اون دوست داشت کاملا لخت شه و این کارو کرده بود .. -پرهام موهای تنت می ریزه می ترسم کار دستمون بده .. -خوبه حالا داداش با این کارش کجا بود موهای تن منو رو قالی و تخت ببینه .  خودم واست جارو می کشم . آتنا کست که داره آتیش می گیره .. اشکش در اومده -بس کن .. اگه می خوای با یه چیزی سوراخ کونمو خیسش کنی از خیسی کسم استفاده نکن . نمی خوام روش دست بمالی . اون برای پژمانه . نمی خوام در حقش نا مردی کنم .  اون راستش دوست نداره منو از کون بکنه . -پس تو کیف می کنی .. ببینم اصلا سوراخ کونت نیاز به کرم مالی داره ؟ .. این الف بچه خیلی روش زیاد شده بود . می دونستم پسرا تا اینجاش که برسن حاضرن خودشونو بکشن ولی دست از گاییدن و رسیدن به اوج سکس بر ندارن . به  من بر خورده بود . به پسر جماعت رو بدی همینه دیگه . وقتی فکر کنه همه چی رو آسون به دست آورده فکر می کنه کی باشه . خودشو بالا بالا می بره . تی شرتمو دادم پایین و از جام پا شدم .. -چی شده .. -برو پی کارت . فکر کردی  من کون گشادم . اگه عرضه شو داری برو دنبال جوون تراش .  برو دنبا ل اونایی که فکر می کنی کون تنگن .. نزدیک بود چند تا حرف لاتی و از اون چیزایی که جنده ها بر زبون میارن رو بگم که پشیمون شدم . دیدم زشته و بی کلاس بازیه . می خواستم بگم من مث ننه ات کون گشاد نیستم . دیدم هر چی باشه مادر شوهرمه و همینو ممکنه بعدا علم کنه .. -آتنا منظوری نداشتم . غلط کردم اشتباه کردم . نذاشت از تخت بیام پایین . به دست و پام افتاده بود .. -عزیزم باور کنم اصلا منظور بدی نداشتم . نوکرنتم . غلوتم . خاک زیر پاتم . کون لیستم .. -بار آخرت باشه پر هام . من با کسی شوخی ندارم .منو با زنای اون جوری اشتباه نگیر . من داداشتو دوست دارم  . رو تخت یه استیل سگی  و حالت قمبلی گرفته و اونم کون لیسی خودشو شروع کرد . البته یه ناخنک هایی هم به کسم می زد که زود ول می کرد . مثلا می خواست بگه که این حرکات تصادفیه . من که خودم حالیم بود . کرم روز گار بودم . ولی قبل از از دواج  که دیگه کس نداده بودم که عادت کنم .  دلم می خواست یه چیز گرم بره توی کونم . داغم کنه .. داخل مقعدم عمق کونم به کیر عادت کرده بود وگرنه دیگه این جور به پر هام که راه نمی دادم و. غیر مستقیم منت اونو نمی کشیدم . -آتنا عاشقتم . داداش اگه ولت کنه من در جا می گیرمت ... داشت کس شر تحویلم می داد که مثلا از سکس با اون لذت ببرم و خوش به حالم شه و مثلا بعدا بتونه کس منو شکار کنه . کاش شوهرم منو از کون می کرد و کار رو به این جا نمی کشوند که من بخوام به برادر شوهرم کون بدم . من که به همون کیر اون قانع بودم . من که با دنیای متنوع قبل از از دواجم وداع کرده بودم . نمی خواستم ئوست نداشتم کار به اینجا کشیده شه .. زبون پر هام روی سوراخ کونم قرار گرفته بود . چه لذتی به من می داد . منو به یاد قبل از از دواج و زیر کیر پسرای دیگه قرار گرفتن  انداخته بود . دنیای متنوعی که داشتم . نوک زبونش روی کون من یه حس قشنگ و پر هوسی رو به وجود آورده بود که دلم می خواست سوراخ کون منم یه چیزایی مثل چوچوله کس دور و برش بود و پر هام  اونو میکش می زد . دلم می خواست کلی با زبون و لباش به کونم حال بده باهاش ور بره بعدا از کیرش استفاده کنه ..دستمو از رو همون تی شرت گذاشتم رو سینه هام . نمی خواستم پر هام این کارو برام انجام بده .. -آتنا کونت چقدر ردیفه .. -گنده نبست به نظرت ؟-نههههههه به اندامت میاد -راستشو بگو -یه خورده گنده هست . ولی بر جستگی اون اون قدر قشنگ و هوس انگیزه که اگه یه خورده آبش کنی آدم حیفش میاد . دلم می خواد بغلش بزنم . درسته قورتش بدم . هر شب پیشش بخوابم . نازش کنم . شکاف کونتو بازش کنم و زبونمو بکشم روی  سوراخ کونت . بوش کنم و بوسش کنم -آهههههههه نههههههه پرهام .. ببوسش .. ببوسش . کونمو بغلش بزن .. با دستات بمالونش .. اون تا اونجایی که می تونست  و حتی خیلی بیشتر از اونی  که من می خواستم برام انجام می داد . سرمو که بر گردوندم کیر کلفت و تیزش رو که دیدم  اونو به خاطر صبرش تحسین کردم که  منو در این شرایط دیده هنوز بهم حمله نکرده . هنوز ازلیسیده شدن سوراخ کونم سیر نشده بودم ..... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی