ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هوس اینترنتی 89

از هوس زیاد پنجه هامو گذاشته بودم رو گلوی بردیا اونو به شدت فشارش می دادم . بیچاره رو داشتم خفه اش می کردم و اونم دیگه تاب و توانی براش نمونده بود ولی دست از گاییدنم بر نمی داشت . به همین صورت یک سره داشت کیرشو توی کسم حرکت می داد . -اووووووخخخخخخ خوبه .. همین جوری آتیشم کن . آتیشم کن . من دیگه سوختم .. با همه فشاری که به اون می آوردم کف دستشو گذاشته بود قسمت بالای کس ورم کرده ام و اونو به شدت چنگش می گرفت انگاری هوسمو پخشش می کرد و آبش می کرد اونو می فرستاد به طرف پایین کس و قسمت خروجی و شکاف اون .. یهو حس کردم یه چیزی می خواد به شدت بیاد بیرون ولی انگاری جاش تنگه خودمو یه حرکتی دادم تا کیر بردیا از داخل کسم در آد . آب کسم با فشار ریخت بیرون .. یه داغی مطبوعی داشت که وقتی ریخت آرومم کرد . تمام تنمو آتیش داده بود .. چند تا نفس عمیق و کوتاه کشیده بردیا رو بغلش کردم .. اون فقط داشت منو می بوسید .. منم دیگه فقط می خواستم توی بغلش آروم بگیرم .. در حالتی بین خواب و بیداری بودم که اصلا نفهمیدم کی دمر شدم و بر دیا اومده داره روکون من کار می کنه .. با همون حالت خلسه بعد از هوس گفتم پسر مگه نمی دونی درد کون , پدر ما زنا رو در میاره -طناز دوستم نداری ؟ آخه اندام به این زیبایی و خوش نقش و نگاری رو که نشونم میدی و منو به هوس میاری من با این آرزوم چیکار کنم .. -باشه ولی حواست باشه که  من خیلی خشن و عصبی میشم اگه بخوای جیغمو از درد در بیاری .. -این جوری باهام حرف نزن که به من بر می خوره .. -بردیا من دوستت دارم . نمی خوام بهت تو هین کنم . دستمو دور کیرش لول کردم .. انگشت کوچیکه دستمو اونم یه بندشو فرو کردم توی سوراخ کون بردیا .. -آخخخخخخخخخ .. نهههههههههه طناز .. فدات دختر .. چیکارم کردی .پدرم در اومد .. انگشتو بیرون کشیدم و اونو کنار کیر قرار دادم . -نگاه کن . انگشت ظریف و ناز و خوشگل و قلمی منو نگاه کن . این کیر کلفت رو ببین .. اون وقت بپرس که یک زن اگه بخواد کون بده  چه حالی میشه . -ببین طناز جون حق با توست ولی شما خانوما به واسطه زیبایی و اون اکشن بودنتون همیشه خواستار دارین و مردا رو به هیجان میارین ..... حرفا رو دور می زد و اون چیزی رو که می خواست بگه نمی گفت .. آخرش من رفتم کمکش .. -خب یک کاره بگو ما زنا کونی هستیم دیگه .. عزیزم اشتباه نکن واشتباه فکر نکن .. من که شاید یکی دوبارشوهرم  مهرداد نصف و نیمه این کار رو با من کرد و من دیگه خوب حالشو گرفتم و نذاشتم ادامه بده . پس من و تو هر دو کونمون پلمب شده هست حالا تو رو نمی دونم با پسرا شیطونی داشتی یا نه خبری ندارم .. -می میرم برای کون آکت .. اگه بدونی چقدر حال میده .. -بیا دیوونه حالا که به نظرت خیلی حال میده بیا و نرم نرم باهاش حال کن . با روغن زیتون دور و بر سوراخ کونمو مالید و کیرشو هم حسابی چربش کرد . این جوری بهتر بود . این روغن کونمو نمی سوزوند و خیلی بهم حال می داد اگه مقعدم درد نمی گرفت  . وقتی کیر وارد کس میشه اون داغی و لذتی رو که کیر به کس میده قابل سنجش با اون لذتی نیست که از فرو رفتن کیر به کون آدم دست میده .. ولی در شرایط کون دادن انگاری آدم بیشتر می تونه وجود کیر رو به عنوان یک جسم خارجی توی بدنش حس کنه . چون اون شهوت و قلقلک و لذت مستقیمو در آدم به وجود نمیاره که  فکرت بره به اون .. منم همین حسو داشتم . حالا می تونستم سنگینی کیر اونو رو سر سوراخ کون خودم حس کنم . همین خودش به نوعی لذت بود . وقتی که در حالتی قرار می گیری که باید کون بدی  اگه خودت رو با شرایط وفق بدی بهتره . سر کیر بردیا به یه فشار رفت توی کونم .-آخخخخخخخخ مااااااماااااااان من مردم .. یواش تر .... پیاز داغ درد رو زیاد ترش می کردم . نمی خواستم اون بدونه که این کون حداقل ده باری رو گاییده شده .-اووووووففففففف نههههههه سوختم .. .. راستش یه نموره ای احساس درد کردم ولی وقتی اون با یه فشار کیرشو بیشتر فرستاد که بره توی کونم این قسمتشو راحت تر قبول کردم . حس کردم که نصف کیرش رفته توی کونم . همین به من لذت می داد . ولی کاش می شد تمام کیرشو می کرد توی کونم تا لذت قفل کردن تمامشو داشته باشم .. ولی همینشم از بر دیا خواستم که خیلی آروم بکشه به طرف عقب و دوباره بفرسته جلو و اون قدر نرم نرم بازی کنه تا راهش باز شه . .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی