ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 71

بازم به این فکر می کردم که من شی میل با فرید گی چه تفاوتی با هم داریم . سینه هامون با هم تفاوت داره ؟ منم  گاهی وقتی که یکی می کرد توی کونم با کیرم بازی می کردم . این جوری لذتم تکمیل می شد .  جالب این جا بود که امید کونی  هم که نزدیک ما ایستاده بود یه دستشو گذاشته بود روی کونش و با دست دیگه اش داشت با کیرش ور می رفت .با اشاره دست حالیش کردم که بیاد جلو و کیرشو بکنه توی دهنم .  . .. منم دوست داشتم که دو طرفه مشغول باشم . امید اومد جلو تر .. فرید هم به جای جق زدن می تونست کیرشو بکنه توی کون امید . ولی اونا در اون لحظه دو تایی شون دوست داشتن  به من کون بدن و اصلا حس کون کردن رو نداشتند . با این حال کیر امید رو که گذاشتم توی دهنم تا واسش ساک یزنم درجا شق شد .. ولی پسر به این گندگی همش ناله می کرد و کیر می خواست و می گفت که کون اونو بمالونم . چه کونی هم داشت .. خیلی پر بود  . اصلا فرید و امید گی دو تایی شون طوری با کونشون رفتار کرده بودند که آدم فکر می کرد پیش بهترین متخصصین اپیلاسیون کردن . و شایدم این کارو کرده باشن .  چه هیجانی داره دیدن کون بی مو . گاز گرفتن و بوسیدن و ور رفتن با اون  . چقدر خوشم میومد بی حالی مردا رو ببینم و این که محتاج منن که به اونا سرویس بدم . این به من قدرت و اعتماد به نفس می داد . هر کاری کردن که من کاملا لخت شم قبول نکردم . ..
 امید : چرا حرف نمی زنی ....
پسره کس خل شده بود . کیرش بود توی دهن من ومی گفت چرا حرف نمی زنی . درش آورده  چند تا سرفه کرده با صدایی گرفته دو سه تا حرف بر زبون آوردم که نمی تونم .. تا دست از سرم بر دارن . فرید از پشت کونشو به کیرم و به طرفم مینداخت .
-خوشم میاد خوشم میاد .. آب بریز توش .. آب بریز ..
 ولی من این کارو نکردم . تازه اگرم می خواستم نمی تونستم توی کونش خالی کنم . بازم آبم گیر کرده بود فقط داشتم لذت می بردم .  کیرمو از کونش در آورده به امید اشاره کردم که نوبت اونه که کونشو بکنم . و بعد هم یه اشاره ای به دهن دو نفرشون کرده  با دو سه کلمه خفه و  تو گلویی حالیشون کردم که آبمو توی دهنشون خالی می کنم . نمی دونم آیا  این دو تا پسر سابقه نوشیدن منی پسرا رو داشتن یا نه ولی هر چی بود باید که آب کیر منو می خوردن تا این جوری به  همه مون لذت بده . در مواردی که آب کیر من سخت میومد بهترین راه برای کشوندن آب ازمخفیگاش این بود که طرف کیرت رو ساک بزنه . و طوری هم میکش بزنه که آب کیرت فقط یک مسیر رو بشناسه و  کسی رو که داره ساکش می زنه .. مجبور بودم طوری بر نامه ریزی کنم که نیمه کاره و چند قطره که از کیرم خارج شد درش بیارم و توی دهن اون یکی فرو کنم  . یک بار دیگه کیرمو با کرم چربش کرده و دور سوراخ کون امید رو هم مالوندم . چه حالی می داد ! همون مالوندن و دستکاری سوراخ کون  خودش یه کیفی داشت . دور و بر منزل مقصود رو دست مالی کردن و سر انجام به معبود رسیدن .. اووووووفففففف .. دلم می خواست سوراخ کون امید رو هم می بوسیدمش . با این که کرم مالیده بودم ولی این کارو کردم و همون لبو گذاشتم روی کونش .. نرم نرم می بوسیدم و گازش می گرفتم . پسر هیجان زده شده و از پهلو به من نگاه می کرد . کیرم سنگین و کلفت نشون می داد . دعا می کردم که وقتی رفت توی کون امید همون مقاومتو داشته باشم .. کیر من با دو سه تا فشار سوراخ کون امید رو باز کرد و تا نیمه ها حرکتش خیلی عالی و لذت بخش بود و حس کردم همون هفت هشت سانتی رو که کردمش توی کون این آقا پسر دیگه کافیه . یه جوری به من لذت می داد که دلم می خواست جیغ بزنم و همه رو خبر دار کنم که همین جور این لذتم داره پخش میشه . کون و مقعد امید هوس و لذت رو به پوست کیرم منتقل کرده و روی فشار خونم اثر گذاشته بود . به خودم فشار می اوردم .
امید : تا حالا این جوری کون نداده بودم . منو بکن . بزن بزن . توچی خوردی که هرچی منو می کنی آبت نمیاد و منم سیر نمیشم ..
 فرید : یادت باشه  منو کم گاییده ..
چند دقیقه بعد دوباره کردمش توی کون فرید .. بعد درش آوردم و گذاشتمش توی دهن امید .. پسر با لذت طوری کیرمو میکش زد و استارتی قوی بهش داد که آبم شروع کرد به خالی شدن . دلم می خواست تا آخر اونو بخوره .. ولی نیمه راه کشیدمش بیرون و فرو کردم تودهن فرید . این بار دیگه گذاشتم تا هر جا که جا داره فرید کیرمو میکش بزنه .. کیر توی دهن فرید بود که صدای پاهایی رو شنیدیم که دارن از پله ها میان بالا ..
-از جاتون تکون نخورین ... 
گرفتار مامورا شده بودیم .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی