ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 89

من و ساکورا و لاله رفتیم به حموم .. شی میل  ریزه میزه ژاپنی  وقتی که موهای چتری یا به سبک قارچی خودشو گذاشته بود زیرآب اون چشای بادومیش خیلی خوشگل تر شده بود .. با این که دوست داشتم بذارم تو کونش ولی اون , اون وقت لاله رو می کرد . دوست داشتم خودم زود تر دست به کار شم و بهش نشون بدم که  وقتی من هستم حق تقدم دارم . ولی کون نازی داشت . با این که کوچولو بود ولی یه بر آمدگی خاصی داشت .. انگار خیلی توپر نشون می داد و خوش تراش و شکیل .. واسه این که زود تر از من نجنبه و نره سراغ دوستم  خودمو رسوندم  به لاله  و اونو رو زمین خوابوندم .
 لاله : ببینم شیدا یه تعارفی به این ساکورا می کردی ..
 -تا وقتی که شیدا این جا هست لاله اول به اون می رسه .
- ای حسود . اون وقت تو انتظار داری که من خیالم نباشه که تو چیکار می کنی و با کی میری و با کی هستی ؟
عیبی هم نداشت از این که من  خودمو رو لاله قرار دادم .. ولی خیلی دلواپس کیر ساکورا بودم . اصلا به شکلی نبود که جای امیدی باشه که بخواد به یه حدی برسه که اونو بکنه توی کونم . مخصوصا در این حالتی که من دراز کشیده بودم . لاله مثل این که فکرمو خوند .
 -ببین این ساکورا یه جوری بهت زل زده که فکر کنم التماس دعا داره .
 -نمی دونم من باید چیکار کنم .
 -هیچی شیدا اول من از جام پا میشم و یه استیل سگی به خودم می گیرم و تو که داری کارت رو می کنی اونم از پشت میاد و با تو مشغول میشه ..
دیگه لاله جون بوددیگه  .. ساکورا اومد و یه چیزی پشت لاله مالید که بدنشو خیلی لغزنده نشون می داد ..
 -اگه بدونی این چیه شیدا .. وقتی به تن آدم می ماله یه گرمایی به آدم دست میده که هوس آدم میره بالا .  ولی با همه اینا اراده شو داشتم که تا تو بر نگشتی خودمو به دست کسی ندم . آخه توشوهر منی و من باید از تو اجازه بگیرم .
 -فدای تو زن خوشگل خودم بشم ..
ساکورا همون روغنو رو تن منم مالوند و به همون حالتی که ماساژم می داد منم لاله رو می مالوندم .. دستای اون سستم کرده بود . هوسم خیلی زیاد شده بود . هم دوست داشتم زود تر کونمو بکنه و هم این که کیرمو فرو کنم توی کس لاله .. نمی دونم واسه چی این همه صبر کرده بودم طوری که لاله رو آخرش به حرف آوردم
-شیدا داری چیکار می کنی من که از هوس مردم و از هوش رفتم .  به ساکورا بگم بیاد به من حال بده ؟
-فدات شم خوشگله ..
 -اووووووفففففف چه تیز شده امروز .. یه حالتی داره
-فکر کنم اثر این روغن جادویی باشه که سرعت جریان خونودر آدم می بره بالا . کیرمو به شکاف کس لاله جونم مالیدم و خیلی راحت  فرو کردم تا به انتهای کسش . لاله ای که در واقع زن من شده بود و من دختری اونو گرفته بودم . همسر ناز من .. هر چند یه مدت عاشق هوتن بود و شایدهنوزم باشه ولی دلبستگی من و اون یه داستان دیگه ایه .. لاله سرشو به سمت من بر گردوند و  بوسه های لب به لبمونو شروع کردیم .. خیلی حال می داد .. تمام تنم مخصوصا این کیرم خیلی داغ نشون می داد . ولی بازم یه حالتی داشتم که با این که فوق العاده لذت می بردم ولی آبم نمیومد . این همون کیفیه که بار ها شنیدم مردا دوست دارن در همچپین حالتی قرار بگیرن که  زود آبشون نیاد .. یه قلقلک هوسی خاص و ادامه دار . حس کردم که یکی داره صورتمو می بوسه . جز ساکورا کی می تونست باشه .. لاله به نفع اون عقب نشینی کرد . چه لذتی می بردم که دارم با یه هم جنس خودم حال می کنم .. با لباش بهم حال می داد . دو تا زن کیر دار با یه زن کس دار .. یهو به این فکر افتادم که لاله رو هم می تونیم در یه حالت دو به یک بکنیمش . با این که هر وقت یکی باهاش حال می کرد اولش یه جوری می شدم ولی یه جوری با خودم کنار میومدم و قانع می کردم خودمو که لاله از من لذت بیشتری می بره . چقدر ساکورا کارشو وارد بود ..
لاله : امروز کیرت یه جون دیگه ای گرفته .
ساکورا خودشو عقب کشید و ایستاد . دستشو گذاشت رو کیرم و اونو نشونم داد .. گرفت به سمت دهنم . می خواست که براش ساک بزنم . .. دهنمو باز کردم . می دونستم که خیلی دوست داشت که کیرش سفت تر شه و بتونه اونو توی کونم جا بده . کمی خودشو خم کرد و من کیرشو گذاشتم توی دهنم . در همون حال دستاشو رسوند به کونم و با سوراخش بازی می کرد .. اووووووووفففففف به کدوم یک از این لذتها فکر کنم ؟ نمی دونستم مگه آدم چند جا می تونه تمرکز کنه .. به کیر م که توی کس لاله بود یا به کیر اون که تو دهنم بود .. یا به انگشت ساکورا که رفته بود توی کونم و داشت کلی بهم حال می داد و هوس اینو داشتم که زود تر اون کیرو شق کنم که بتونه وارد کونم شه و به من حال بده . از طرفی طوری تمام تنمو داغ کرده بود که حتی اگه چهار تا مرد هم میومدن سر وقت من بازم سیر بشو نبودم .. حس کردم کیر ساکورا یواش یواش داره تیز و تیز تر میشه .. سریع کیرشو از دهنم در آورد و پشتم قرار گرفت . بازم از اون روغنا به سوراخ کونم مالید و کیرشو به سوراخم فشار داد ..
 -آخخخخخخخخ جووووووووون چقدر داغه .. داغه .. اوووووووفففففففف ..
ساکورا بیشتر کیرشو فرو کرد توی کونم .... ادامه دارد ...نویسنده .... ایرانی