ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 91

چه حس خوب و با حالی بود پرش کیر ساکورا توی کون من .. اتگار با هوس گاز می گرفت و ول می کرد .. لبای کیرش مقعد منو می بوسید .. اون داشت با تمام وجود هوسشو توی کون من می ریخت ومنم داشتم با تمام وجودم لذت می بردم . هم خودم سیراب می شدم و هم از لذت اون لذت می بردم . دوست داشتم این پرش ها ادامه داشته باشه ولی لحظه به لحظه از سرعتش کم می شد .. ساکورا که کیرشو از توی کونم بیرون کشید حرکت و بر گشت آب کیر گرمشو روی کونم حس می کردم که این خودش یه جور دیگه ای بهم حال می داد . رو زمین ولو شدیم .. حس کردم یه سری از پشت لای پام قرار گرفته و دارم  اون وسط  سوراخ کون و پشت کیر و بیضه های منو لیس می زنه . طوری هم لیس  می زد که آب کیر ساکورا رو که دور و بر سوراخ کونم بودمی خورد و اون کسی نبود جز لاله که نوک زیونشو گذاشته بود رو سوراخ کونم و بعدش هم از همون طرف بیضه های کوچولومو می ذاشت توی دهنش و بعد هم تنه کیرمو ساک می زد .
 -آهههههههه لاله جون فدات شم ..
چشام به کون ساکورا افتاده بود که قمبل کرده منتظر کیر من بود .. لاله  ماچی به صورتم داد و گفت
-عزیزم ناراحت نشی ها  من الان دارم میرم زیر کیر ساکورا جون . حسودی بی حسودی ..
-آخخخخخخخخخخ لاله عزیزم .. تو فقط مال منی .. خواهر منی زن منی شوهر منی ..عشق منی .
 لاله : تو  همه چیز منی  شیدا .الان ساکورا می خواد با من حال کنه . من که نمی تونم دلشو بشکنم و بگم شوهرم شیدا نمی ذاره . تازه اون وقتی که تو رو می کرد من چیزی گفتم ؟ الان هم نگاه کن .. پدرسوخته می خواد یه حال دوطرفه بکنه .
-تو خوشت میاد لاله؟ این که کیرشو توی کونت داشته باشی ؟
لاله : شیدا تو چرا این جوری شدی ؟ این که بار اولم نیست . هوتن و فری هم منو کردن .. تازه تو با خیلی ها بودی که من از وجود اونا بی خبرم .یادت رفته واسه چی چند روزی رو نبودی و رفتی زندان ؟
 راست می گفت لاله به قول اون من  گاهی می شدم مث مردای خود خواه که جز خودشون به هیچی فکر نمی کردن . مردایی که حاضر بودن با خیلی از زنا حال کنن ولی زنشون به مرد دیگه ای روی خوش نشون نده . خلاصه لاله رفت جلوی کیر ساکورا ... کون من پس از این که اون کیر رو حسابی چلونده بود خیلی شل و وارفته اش کرده بود .. نمی دونم چرا دوست داشتم تا اون جایی که می تونم تماس کمتری رو بین لاله و ساکورا حس کنم . .. ساکورا رفت به سمت لاله ..مثل این که می خواست کیرشو بکنه توی دهن اون تا  یه حالی بکنه و تیزشه .. ولی قبلش من رو زمین دراز کشیده از لاله خواستم که کیرمو ساک بزنه ..  و ساکورا هم بیاد رو سر من و کیرشو فرو کنه توی دهن من تا واسه اون ساک بزنم . لاله یه گوشه چشمی نازک کرد که یعنی دست منو خونده . ولی یه لبخندی هم می زد از این که می دید من مثل یه مرد دارم حسادت می کنم . با این که حس خوردن کیر ساکورا رو نداشتم ولی تمام سعی من بر این بود که بتونم زود تر تیزش کنم  .. در هر حال بازم نصیب لاله می شد و هر کاری می کردم  باید شاهد فرو رفتن کیر این ژاپنی توی سوراخ دوستم می بودم . در همون حالی که کیر ساکورا رفته بود توی دهنم و من با هیجان میکش می زدم دستامو گذاشته بودم رو سینه های تقریبا کوچولوش که یه حالت دخترونه ای داشت و خیلی هم تماشای اون بهم لذت می داد ..این جوری هم خودش حالی داشت .. با دو تا کیر و دو تا سینه در گیر بودم .. یواش یواش  رفتیم به همون وضعیتی که باید قرار می گرفتیم . من و ساکورا برای فرو کردن کیرمون توی کون طرف عجله داشتیم . ظاهرا حال و روز خودمونو می دونستیم که اگه دیر بجنبیم کیرمون شل میشه و دوباره همون آش و همون کاسه . من که روبروم فقط یه سوراخ بود و باید کیرمو به همون فرو می کردم . دیگه راه دیگه ای نبود . لاله با این که به من کس داده بود ولی یه چیزی بهم می گفت که اون دوست داره ساکورا هم بکنه توی کسش ولی اون کیرشو به سوراخ کون لاله فشار داد.
 -آخخخخخخ ساکورا ... ژاپنی دیوونه ... یه چیزی به کون من می مالوندی ..اوووووفففففف کونم .
 ولی ظاهرا تونست جوابگوی کیر اون باشه .. منم که حسابی آبم توی کیر و پشتش جمع شده بود چند فشار ی به سوراخ کون ساکورا آورده و این بار دیدم اون صداش رفت بالا و چه جورم زوزه می کشید .
 -بگیر ساکورا .. حالشو ببر .  به رفیق ما رحم نکردی ؟ حالا بگیرش ..
 با این که نصف کیرمو در همون حالت خشک کرده بودم توی کون خانوم ژاپنی ولی بازم فشار می آوردم که بفرستمش جلوتر . کونش جمع و جور و خوشگل وتنگ و تازه بود . .... ادامه دارد .... نویسنده ... ایرانی