ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زن نامرئی 235

-عزیزم . حامد جون . چی داری میگی . بذار این کیر کونمو جرش بده . مگه نمی دونی چقدر حال میده . هر چیزی امریکایی اش خوبه . از اول انقلاب گفتن مرگ بر امریکا ما رو تشنه ترهم کردن . بذار بره توی کونم . بذار منو جر بده ..
اقدس همش با  انگشت سوراخ کونشو نشون می داد و از اون مرد می خواست که اگه دوست داره کونشو بکنه . آخ که چه صحنه ای شده بود !  یکی دو تا دیگه اومدن سراغ اقدس . زنای ایرونی در کمیسیون هسته ای خیلی طرفدار داشتند . دولتهای دیگه همه جوره دوست داشتن به دولت ما کیر بزنن . ولی چه فایده که ملت بد بخت باید می رفت زیر بار فشار و فقر و گرونی . با این حال نادیا ی نامرئی در سر نقشه ها داشت . می دونم چیکارتون کنم . به موقعش حالتونو می گیرم . خد مت همه شما می رسم . که فکر نکنین این جور مفت دارین در میرین . لعنتی ها  . اقدس از بس هارت و پورت می کرد دیگه اون امریکایی خسته شده بود .. کیرشو از توی  کس اقدس بیرون کشید و اونو یه دور بر گردوند و به دمر انداخت رو میز . پاهاشو آویزون کرد و کونشو از وسط باز کرد و طوری هم کونشو به دو سمت باز کرد که روی سوراخ کون اقدس پوستش کشیده شد و زن جیغ شدیدی کشید. ..
حامد : آهای زن خالی بند هنوز کیر به کونت نرسیده که این جور شاکی شدی و دردت گرفت اگه بوی کیر به کونت برسه چیکار می کنی ؟
-آخخخخخخخخ همین حالاشم بوی کیر رو حس می کنم . جووووووون جووووووووون بکن .. بکن ..
ولی درد و سوزش رو در چهره اقدس می خوندم . اون نمی خواست پیش شوهرش کم بیاره . با این حال شوهره که ظاهرا ترسیده بود رفت و یه قوطی کرم آورد و سریع اونو به سوراخ کون زنش مالید و بعد رو کرد به امریکایی و گفت قربان .. کیرتونو تقدیم کنید تا من خایه مالی کنم ..
 خنده ام گرفته بود . اونا عمری رو داشتن خایه مالی امریکایی ها رو می کردن حالا مادر عمل هم می دیدیم که این مرد چه جوری می خواد خایه اون مرد امریکایی رو  کرم بماله تا برای ورود به کون زنش کار راحت تری رو داشته باشه ..  اون مرد خوشش اومد . کیرشو داد به دست حامد خان ایرانی و حامد با لذت تا می تونست کیر مرد امریکایی رو کرم مالید . به چهره حامد که نگاه می کردم کمی دلهره داشت .. اقدس : حامد جون این قدر نترس .  می خوام به این مرد امریکایی نشون بدم که یک زن ایرانی شجاعه .. الکی که نیست ما به عنوان نمایندگان ملت اومدیم در جلسات کمیسیون هسته ای شرکت کردیم .
 - کاری به این کارا نداشته باش زن . بذار من کارمو بکنم . من دوست دارم با دستای خودم عمل کیر به کون و عمل پیوند یک کیر امریکایی و یک کون ایرانی رو انجام بدم . دوست دارم شما دو تا رو به هم جوش بدم .
خیلی صحنه جالبی شده بود و من از تمام اون صحنه ها فیلم گرفتم . حامد دستشو رسوند به ته کیر اون مرد .. یکی دیگه صداش زد و گفت داداش از وسط بگیر کیرشو که یه وقتی فکر نکنه می خوای تمام اون کیر رو بفرستی توی کون زنت .
-نه چی داری میگی داداش اون خودش گاو که نیست . حالیشه که یک کیر خیلی هنر کنه تا ده سانت بره توی کون . مگر این که کون ها و مقعد های استثنایی داشته باشیم .
-من که فکر کنم مال زنت استثنا باشه داداش . یه مرگ بر امریکا بگو راه کون زنت باز تر میشه .
حامد دل تو دلش نبود . انگشتشو گذاشته بود رو سوراخ کون زنش و باهاش بازی می کرد . می خواست مطمئن شه که کشش زنش تا چه حده .
 -اوووووووفففففف حامد .. چقدر دخالت می کنی . بذار این مرد کیرشو فرو کنه توی کون من . دلم رفت . من دیگه حس ندارم . توانم ندارم .دارم از پا میفتم .
-باشه عزیزم . تحمل کن . طاقت بیار . من و تو که توی خونه ایم تو از کون دادن فرار می کنی
-این جا دسته جمعی یه حال دیگه ای داره . خیلی به آدم مزه میده .همه دارن میدن و می کنن و عشق و حال می کنن . برادری و خواهری و برابری ملتها و انسانها به همین میگن دیگه . واسه همینه که کیف داره . حقوق بشر همینه ...
-این قدر حرف نزن زن وگرنه یه کیر چینی رو می فرستم سراغتا .اونم آخه میشه جزوحق بشر .
 حامد کیر مرد امریکایی رو به کون زنش فشار داد . اون کیر سوراخ کون زنو بازش کرد . آروم آروم رفت داخل .. چهار سانتی رو رفت داخل کونش .. کاملا مستقر شده بود ..
 -اوووووفففففف حامد بیشتر .. به کیر اون مرد بیشتر فشار بیار . جا داره ..
-عزیزم همین چند سانتی که کرده کافیه . بیشتر جرت میده ..
اقدس خودشو از پشت به کیر مرد امریکایی  که هنوز اسمشو نمی دونستم می زد وحامد مانع می شد که کیر بیشتر از این بره توی کون زنش . اون از پاره شدن مقعد زنش توسط یک مرد غریبه نگران بود .. اون مرد دیگه جوش آورده بود . کف دست قدرتمندشو گذاشت رو سر حامد و اونو در همون حالت یه هلی به سمت عقب داد و  رو زمین ولوش کرد و کیرشو با یه فشار بیشتری تا اون جایی که جا داشت به طرف داخل کون سمیه فرستاد .. حامدو می دیدم که چه جوری رو زمین ولو شده و مات و مبهوت داره به صحنه گاییده شئن زنش توسط اون مرد نگاه می کنه .... ادامه دارد ... نویسنده ..... ایرانی