ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

کون گنده مامانم و کبر من 3

خلاصه فریده کاملا مامان رو برای سکس با من ساخته بود و اینقدر از کیرم تعریف کرده بود که مامانم حسابی پایه شده بود. تا اون شب که یک ماهی میگذشت از ماجرای لو رفتن سکس من و فریده، منتظر بودم تا مامان چراغ سبز رو نشون بده منم برم رو کارش، عصر که از بیرون اومدم رفتم تو اتاقم و یکساعتی تو سایتای سکسی بودم اس ام اس اومد، فریده بود نوشته بود" عزیزم فکر کنم امشب یا فردا شب مامان خانمت خودشو در اختیارت بزاره و بالاخره به اون کون گنده ش که میدونم دیوونه شی برسی. کاش منم بودم". وقتی این پیام رو خوندم بهش زنگ زدم. گفت مامانت دیگه خیلی تو کفه امروز که پیش من بود حسابی از تو گفتم اونم راضیه و خیلی دلش میخواد باهات یه سکس خشن و حسابی بکنه. خلاصه فریده آمار داد که مامانم حسابی حشریه و دیگه زمان موعود رسیده، بعد از قطع تلفن حسابی به هیجان اومده بودم و کیرم شق شده بود. روی تخت دراز کشیدم و توی فکر بودم که اگه امشب مامانمو ردیف کنم چی میشه رفتم توی فکر. مامانم داشت شام می پخت. نمی دونم چند دقیقه از تلفن فریده میگذشت که صدام کرد برم از بالای کابینت براش ظرف بیارم. رفتم تو آشپزخونه دیدم یهو اوفففففف .......دیدم مامانم عجب شلوار نخی تنگی پوشیده، اوففففف یه شلوار تنگ با رنگ زرد روشن که نقطه های قرمز رنگ داشت. تا حالا ندیده بودم اون شلوار مامان رو، معلوم بود تازه خریده، خیلی زیبا و تحریک کننده بود. اونقدر تنگ بود که کون گنده مامانم رو کاملا به من نشون میداد و حالا خیلی گنده تر هم نشون میداد. عجب کونی شده جوووون. مامانم یه بلور آستین حلقه ای زرد تنگم پوشیده بود که بزور تا زیر نافش میرسید. و حسابی شکمش زده بود بیرون و دیوانه کننده و شهوت انگیز بود. هیجان وجودم رو فرا گرفته بود  مامانم پشتش به من بود . شلوار تنگش لای کونش رفته بود. وای کون مامان عجب عظمتی داشت هوش از سرم پرید ضربان قلبم بالا رفته بود. میدونستم که مامانم مخصوصا اون لباس ها رو پوشیده، چون اونم دیگه حسابی میخاره و هوس کیر منو کرده، پس فریده راست میگفت امشب مامانم مال من میشد و من به وصال کون گنده مامانم می رسیدم. اوفففففف جوون امشب فقط به کونش می رسیدم و حسابی باید کون مامانمو میکردم چون ممکن بود تکراری برای این سکس نباشه و مامانم پشیمون بشه "بالاخره یه سکس غیرمعمول بود". گفتم جونم مامان کارم داشتی، مامانم یا لبخند برگشت به سمت من و گفت عزیزم چون میدونم ماهی دوست داری میخوام برات امشب ماهی درست کنم تا حال کنی، حالا برو بالا ماهیتابه رو از روی کابینت بده. بعد برگشت و خم شد تا چهارپایه رو بده به من کونش قلمبه شد اوفففف. رفتم رو چهارپایه و ماهیتابه رو دادم بهش. تو نگاش شهوتو میشد دید. گفتم چی شده مامان خانم فکر پسرش افتاده؟ گفت میخوام بیشتر هوای پسر خوشگلمو داشته باشم تا دیگه نره سراغ این زنای خراب، میخوام خودم هواشو داشته باشم مگه من چمه!!!!. خندیدم گفتم شما که حرف نداری مامان خوشگلم از همه بهتری منم باهات موافقم اگه باهم باشیم به کسی نیاز نداریم فقط من و مامان جونم
اونم خندید گفت اره که مال هم میشیم، کلی با هم کار داریم عزیزم. بعد رفت که ماهی هارو سرخ کنه و پشتش رو به من کرد. دوباره کون گنده مامانم رو به من شد منو دیوونه میکرد اون هیکل سکسی، اون پستونای بزرگ و شکم برآمده و خوردنیش. موهاشو بالای سرش جمع کرده بود و گردنش و دور یقه ش لخت بود، و توی نور برق میزد چقدر خوشگل و تحریک آمیز بود مامانم واقعا. به تیکه گوشت بود که باید کبابش مبکردم و به سیخش می کشیدم. دلم میخاست از پشت گردنش بوسه می گرفتم و لیسش میزدم. یواش بهش نزدیک شدم کیرم حسابی شق شده بود. دو دل بودم خیلی بهش نزدیک شدم مامانم هم همونجوری وایستاده بود و عکس العملی نشون نمیداد. کیرم خیلی به کونش نزدیک بود. سرمو بردم بغل گوشش و نفس زدم تا تحریکش کنم. حس کردم یه لرزش کوچیک زد خیلی آروم گفتم مامان خوشگل خوش هیکلم خیلی میخوامت. اونم برگشت سمت من و لبخندی زد عزیز منی تو، حواسم نبود کیرم حسابی راست شده اما مامان ناهید شیطون زیرچشمی نگاهش کرد. تازه فهمیدم اومد جلو و لپمو ماچ کرد حس کردم کیرم به شکمش مالیده شد اما مامانم بروی خودش نیوورد. بدنم داغ بود مامانم گفت قربون پسرم برم بزار مامان شامشو درست کنه برو تلویزیون رو روشن کن بشین تو هال الان منم میام. امشب میخوام حسابی بهت برسم. اومدم تو هال و تلویزیونو روش کردم و نشستم روی مبل رو به رو یه آشپزخونه. کون گنده مامان جلوم بازی میکرد. خیلی حشری بودم میدونستم امشب بالاخره به آرزوی سکس با مامان میرسم و بالاخره میتونم کون گنده مامانم رو تو بغل بگیرم و بوش کنم و بلیسمش، بوی ماهی سرخ کرده توی خونه پیچیده بود. یاد بوی شورتای مامان افتادم که بعضی موقع ها که توی حموم تازه از تنش در می آورد بوشون میکردم یه بوی شهوت انگیزی میدادن. بوی ماهی و با بوی ادکلن لباس های مامان یه بوی تحریک کننده درست کرده بودند. حواسم به تلویزیون نبود شو نشون میداد. پاشدم رفتم تو آشپزخونه کون گنده مامانم و هیکل تپلش جلوم می رقصیدن. از پشت بهش نزدیک شدم همونجوری مثل دفعه قبل مامان ناهید بی حرکت جلوی اجاق ایستاده بود انگار یکم روی ماهیتابه خم شده بود و مشغول سرخ کردن ماهی ها بود. وای کونش که نگو داشت شلوارشو جر میداد. شورت توری مشکی مامانم از زیر شلوارش کاملاً مشخص بود. یه شورت مدل اسلیپ که کاملا دور کون گنده مامان رو گرفته بود انگار که اون رو در میان بازوهاش گرفته بود. خیلی به پشتش نزدیک شدم اما اینبار خیلی آروم سر کیرم رفت لای کون مامان. اونم خیلی یواش یکم خودشو بیشتر خم کرد. اوففففف سر کیرم لای کونش بود. خیلی آروم گفتم من خیلی ماهی دوست دارم دستت درد نکنه اونم خودشو راست کرد و کونشو عقب تر داد. گفت نوش جونت که اینقد گوشت دوست داری. دیگه اونم حسابی داغ شده بود دستم رو گذاشتم رو کون گنده ش و به آرومی باسنشو مالیدم. یه آهی خفیف کرد و کونش رو کاملا چسبوند به کیر شق شده من. و گفت اوه چه چیز باحالی داری. یه دستم رو گذاشتم رو شکمش و از پشت لیسی به گردن لخت مامانم زدم گفتم اجازه هست میخوام امشب مال من بشی میخوام حسابی بخورمت. هر دو در اوج شهوت بودیم. مامان برگشت و منم لباش رو گرفتم و دستم رفتم توی شلوارش و روی کون گنده مامان. وای عجب شبی بود واقعا نمیتونم همه لحظات رو توضیح بدم فقط می دونم مامان ناهید سریع زیر اجاق رو خاموش کرد و من با سر رفتم لای کون گنده مامان. اونم ناله میکرد از روی شلوار تنگش کونش رو گاز می گرفتم و می مالیدم. ااوففففف یهو شلوارشو با شورتش کشیدم پایین تا روی زانوهاش. اوفففففففففف....... عجب کون گنده ای مامانم عجب کون زیبا و بزرگی داشت. در حالیکه صدام میلرزید از شهوت و شهوت سراپام رو گرفته بود گفتم وای مامان عجب کون گنده ای داری جوووووون........ بهترین کون دنیاست همیشه عاشقش بودم. مامانم با چشمای پر شهوت و خمار گفت: از این بعد کونم مال خودته. دلم میخواد حسابی بهش حال بدی. سرمو بردم لای کونش و لیسی به باسن های گوشتی مامان زدم. پاشدم کیر کلفتم سیخ تو شلوارم ایستاد. مامان ناهید با ناز گفت گفت میخوام کیرتو ببینم چقدریه فریده ازش تعریف میکنه. امون ندادم حرفش تموم بشه شلوارک و شورتمو تا نصفه کشیدم پایین، کیرم عین تخته پرش تو هوا رها شد. تراشیده و کلفت و پرغرور. مامانم ناله ای کرد و چشماش گرد شد از زیبایی و کلفتی کیرم ( اینم بگم کیر من خیلی دراز نیست هجده و نیم سانت طولشه، اما خیلی کلفته حدود پنج و نیم سانت پهناشه و حسابی سفیده، البته تو اون لحظه از شدت تورم قرمز شده بود و کلاهک کیرم سرخ بود) مامانم لباشو غنچه کرد و گفت اوفففففففففف .......فففف ببین پسرم چه کیر گنده و کلفتی داره وای کلفترین و قشنگ ترین کیریه که تا حالا دیدم. لو داد خودشو مامان، اما حالا وقت پرسیدن از کیر بقیه نبود حالا فقط فکرم کردن کون گنده و فوق العاده مامان م بود. گفتم این کیر مال خودته با این کیر کس و کونتو فتح میکنم. تا فقط مال من باشی. کیرمو تو دستاش گرفت لباشو گرفتم و لیسی به زیر گردنش زدم عجب پستون های بزرگی داشت مامان، به سینه من فشرده شده بودند پستوناش. مامان خوشگلم با اینکه تپل و میانسال بود اما چربی آویزون و اضافی نداشت. کمرش پهن بود و قوس زیبایی داشت که گند گی کونش رو بیشتر نشون میداد. پهلوهاش تپل و توپر بود و بدون هیچ چربی یا افتادگی به شکم گرد و سکسیش ختم میشدند. بلوزش رو بالای نافش زده بودم بالا و گردی و برجستگی شکمش کامل افتاده بود بیرون. اوففففف شکم مامان هم به شهوت انگیزی کون گنده ش بود جووووووون چه حالی میده وقتی کیرمو به شکمش بمالم. میخواست کیرمو بخوره، نمی خاستم آبم بیاد گفتم نه مامان سکسی من حالا نه من کونتو میخوام جوووووووون میخوام کون گنده تو اول از همه بکنم. بعد در حالیکه لای کون مامان رو باز میکردم گفتم میزاری اول کونتو بزارم. اوفففففففففف ...... مامانم گفت من حالا مال توام کونم هم در اختبار توئه دلم میخواد با اون کیر کلفتت حسابی کون گنده و گوشتی مامانت را بکنی جووووووون نمی دونی چقدر عالیه..... سریع لباساشو در آوردم و لخت شدم و دنبال کون مامان با کیری برهنه و آخته اومدیم تو هال جلوی تلویزیون
گفتم: مامان جون حالا برگرد وزانو بزن , میخوام حسابی کون گنده تو لیس بزنم. جووووووون آروم دستامو دور کمرش گرفتم واونوبرگردوندم وزانوزد وای...! چه کونی وای... یه کون خیلی گنده و سفید قمبل  کرده و کوسش که ازبین روناش قلمبه زده بود بیرون بالبهای برجسته باشکاف بهم چسبیده که وسط اون یک لبه کوتاه صورتی تیره خودنمایی میکرد ..........ادامه دارد ....نویسنده .....راکو