ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زن نامرئی 219

حامد رفت حموم و اقدس هم روی تخت دراز کشیده بود دوست داشتم بازم سر به سر هر دو تاشون بذارم و حال کنم . آخه باید با این طایفه همین کار رو انجام می دادم . اقدس زیر لب دعا می خوند و دور و اطرافشو باد می زد . بر شیطون لعنت . اصلا کی واسه ما جادو کرده . میگن یهودیان در سحر و جادو در دنیا مقام اول رو دارند . بزرگترین جادو گران دنیا یهودی هستند و از این نظرتکنیکشون خیلی عالیه  . احتمالا اسرائیلی ها اومدن و این هتلو جادو کردن که مذاکرات اون جوری که دلشون می خواد پیش بره . ولی حامد که میگه همه اینا کس شره و این جور جلسات بیشتر خوشگذرونی و کیف و تفریحه و فقط واسه اینه که کالا ها رو فروش بدن یا بخرن . بعد این که ملت رو بازی بدن .. مذاکرات سود مند بوده .. مذاکرات سود مند نبوده .. اقدس همین جور واسه خودش داشت حرف می زد . با این کاری که می خواستم بکنم شاید اصلا قفل می کرد ..
 -اقدس جون اینو که راست میگی تمام این مذاکرات کس شعر تمامه . فقط سر کاریه . دهن اقدس وا موند .. نمی دونست چی بگه و نمی تونست حرفی بزنه .
- الان دیدی این نسل که مردن نسل بعدی مذاکرات اتمی رو ادامه میده و این ملت همین جور سرشونو مثل کبک کردن زیر برف یا راستی راستی نمی دونن یا خودشونو به نادانی می زنن یا این که اصلا هراس دارن و جرات اونو ندارن که سر نوشت خودشونو خودشون بگیرن توی دستشون .
 -ت...ووووو .تو....کی هستی ..
 رفتم سمتش ..
 -باز کن لاپاتو ..
 انگشتامو فرو کردم توی کسش .. تند و تند اونو فرو می کردم و می کشیدم بیرون ..
 -خیلی حال می کنی نه ؟ تو خودت هم یکی از اون شریک جرم های آدمایی هستی  که اومدن این جا تا سر ملت ایرن رو شیره بمالن . الان این جا جلسا ت شیش به علاوه یک برگزار میشه .  یک که ما ایرانی های بد بخت هستیم . شش کشور قدرتمند جهان دارن شیره ما رو می کشن . شما دارین به اونا باج میدین و کیسه خودتون رو هم پر می کنین . بسه دیگه . مگه چقدر می خواین از این دنیا ببرین ؟ این دنیا به کی وفا کرده که به شما وفاکنه و مچ دستمو فرو کردم توی کسش . چه خوب اون داخل جا گرفته بود . نترس . من نمی خورمت . وجدان داشته باش . الان خیلی ها ندارن بخورن و میرن هرزگی می کنن . پسرایی هستند که به خاطر فقر اقتصادی نمی تونن به عشقشون برسن . عصر لیلی و مجنون دیگه سپری شده . از روزی که اون امام مقوایی شما  قدم نحسشو به این سر زمین گذاشته نکبت و مرگ و فساد و گرونی و فحشا و ظلم  و ستم و بی خدایی و کفر همه جا رو گرفته . کجاست اون خدایی که ازش دم می زد ؟ جلوی چشش بد ترین ستمها رو می کردند و اون به یه پستو خزیده بود و دستشو تکون می داد و می گفت همه کار ها برای رضای خداست . حالا شما چه جوری اومدین این جا و دارین ملتو بازی میدین ..
-وااااااییییییی جن .. جن ..این جا جن داره .. تو اسرائیلی هستی ؟ یهود هستی ؟
-من از تو مسلمون ترم .. ولی همینو می دونم که موسی کلیم الله رو هم خدای محمد فرستاده ..  پس لال شو ..
ظاهرا حامد از گوشه در حموم همه حرفای ما رو می شنید . در رو قفل کرد ترس برش داشته بود ..
 -آهای حامد خان . درو قفل نکن . جن که دیگه از در بسته هم می تونه وارد شه ... 
-تو کی هستی .. تو جن نیستی . جن می سوزونه
 -ولی من جن تبدیلی هستم ...
 در حموم به آرومی باز شد و من رفتم اون داخل . دستشو کشیدم و اونو انداختم رو زمین .
-تکون نخور وگرنه می کشمت .
 -تو جاسوس امریکایی که این جوری غیبت زده . 
-مادر قحبه قرمساخ ...  شما ها که خودتون با امریکا رفیقین . واسه کی داری فیلم میای ؟ حتما خودت هم باورت شده که ضد امریکایی هستی .
نشستم رو کیرش .. منم دیگه خیلی حشری شده بودم . خوابمم میومد .کسری خواب زیاد داشتم  . ترس سبب شده بودکه  کیر  اون به خوبی شق نشه .
  اقدس : حاج آقا حامد جان . حالت خوبه ؟ نکنه اون تو رو کشته باشه .. اون حتما از گروه طالبان و القاعده هست .
 -آهای اقدس این قدر شر نگو . اگه طالبان بودم که همون اول گوش تا گوشتونو می بریدم .
 -حامد خان حالشو ببر . زندگی همین دو تیکه جنسه .. کیر و کس .. حال کردن ..  ماشین یک میلیاردی و خونه ده میلیاردی داشته باش . همه اینا واسه اینه که بری پیشواز این . وقتی یه جو سلامتی نداشته باشی باید همه اینا رو بریزی دور . من وجدان سالمت هستم . حالا فرض کن که داری یه آدم زنده معمولی رو می کنی که نمی تونی ببینیش .  فرض کن من همزاد تو هستم ..
 با صدایی لرزون گفت ولی تو که مرد نیستی ..
 -حالا این دوره زمونه از سال  57 به بعد,  بعد از انقلاب امریکایی همه چی فرق کرده .  از موقعی که این آخوندای کونی و مافیای اقتصادی و نظام سرمایه داری حکومت مملکت رو در دست گرفته حتی گاهی می بینی که هم زاد ها هم ,  جنس مخالف از آب در میان . .... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی