ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

نادر و نازنین 39

246-نه .. جنگیدم با هاش . بار بنه رو بست تا ی کم دیگه میرن
247-زود پز میشورم . نگران نباش نادر
248-باشه عشقم یه کم استراحت کن . دیشبم نذاشتم بخوابی که عصری سر حال باشی ....... هم نیست من باید غذا مذا ردیف کنم مشغولم
249-والا داره با پسرش تخته بازی می کنن . صبح نظرش بود فردا صبح بره سر صبونه من هیچ عکس العملی نشون ندادم انگار نه انگار
250-ببخشید نادر این وروجکه اومد تو اتاق رو تخت ورجه وورجه کردن نشد جواب بدم من میرم حموم و میام الان شاخ در میارن که عصری دیروز بودم حموم دوباره الان حموم !! عاشقتم نادر .. برو به کارات برس
251-دوستت دارم
252-راحت باش خوب میشم نگران من نباش
253-ناذز من فقط به تو فکر می کنم و آرامشی که به من میدی همین
254-مهم نیست عزیز دل نازنین
255-اوووهووووم دلم ماساژمی خواد سعی می کنم بیدار بمونم تا با آرامشت خوابم بدی . خوش بگذره بهت اینا هم رفتن
256 -این که گفتم نوشتی زود میای این بود که عجله نکنی عشقم
257-تازه بیدارشدم از خواب . ی دو ساعتی خوابیدم . عشقت هم منتظرته بی صبرانه می بوسمت
258-....ن بدی بهم عااااشقتم
259-واااااای کاش بودم ان قدر با چشم و نگاه شیطونی میکردم تا برسم خونه امون ندی بهم . عاااشقتم
260-نه عشقم بیدارم . داشتم ابروهامو مرتب می کردم . متوجه نشدم . نادری کم صبرکن تموم کنم میام
261-جووووووونم پس بدو عشقتو بغل بزن که ی عااااالمه دلتنگه
262-سلام صبح به خیر بیدارشدم عشقم
263-بیدارم عشقم ..عاااااشقتم
264-دارم ازخونه درمیام نادر . دوستت دارم
265-الان رسیدم مدرسه خوبم البته اگه توی وروجک بذاری
266-نادر ازت ناراحتم
267-اوهوم هم میاد هم میره
268-که ازت ناراحتم
269-نمی خوام ..جدی گفتم نادر
270-نه دوسش ندارم
271-اما نادر واقعا هر بار من به اوج رسیدم اصلا طاقت ندارم بتونم جلو خودمو بگیرم جالبه !جای من و تو بر عکسه شایدم من زیادی اما دوست داشتم تو هم مث من باشی چون دوست نداشتم اذیت بشی
272-نادر چطوری طاقت میاری ؟؟؟ باورم نمیشه !!!خیلی بد جنسی نادر
273-نادر تو دیشب منو کشتی که الان بگی ...گوشیم شارژنداره الان خاموش
274-همون رو کاناپه بخواب دیگه
275-اصلا انتظارشو نداشتم نمیگم هر بار اما ..... بگذریم
276-نه نادر نه
277-حقته نادر من با تمام وجودم میام تو بغلت اما تو ....
278-من از گریه مرد خشم نمیاد نادر تمومش کن مگه بچه ای ؟
279-نه نخوابیدم
280-انتظار هیچی ازت ندارم . الانم فقط به خاطر دل خودمه که سر سختی نمیکنم
281-بد تر اینه که از کسی که انتظارشو نداری ناراحت بشی . خیلی سخته نادر
282-تا فردا رو طاقت بیار خب
283-تو که دست به طاقت اوردنت خوبه
284-مگه دوست داشتن الکیه که با همچین چیزایی از بین بره . اما دیگه دلم صاف نیست
285-فردا زنگ می زنم خب
286-خب بگم میرم دلت آروم میشه ؟ اگه آره که برم .
287-نادر؟
288-نادرجان من یه کوچولومی خوابم
289-سلاااام به عزیزم . عالی بود مثل همیشه
290-باووشه ماهار چی داریم ؟
291-الان اومدم گوشیمو جا گذاشته بودم . بذار عزیزم . دوستت دارم
292-بخدا خواب بودم . پریشب که ساعت 30: 3 خوابیدم صبح کلاس و بعد از ظهر هم نخوابیدم و عصبی هم بودم و خوابیدم و بخدا تا الان
293-واای نااادر چرا نخوابیدی ؟
294-خوبی ؟
295-حضرت آقا کی خوابیدین که به من خبر ندادین ؟ سعی می کنم زود بخوابم البته بعیده خوابم ببره .
296-خوبه یادت افتاد جواب بدی بدجنس !
297-خودتی ..خودتی ..خودتی
298-دور از جونت نگو این طوری نادر .. بد جنس نشو دیگه . من کی تو رو کشتم ؟ کدوم دو بار ؟؟؟
299-سلام صبح بخیر عشقم خوندم عزیزم این حرف دل منه گیرم دوست داشتن بدون سند حرام باشد عجیب باشد باور نکردنی باشد من اما گیرم این گیر ها نیست من تا ابد گیر چشمان توام گیر دوست داشتنت ...دوستت دارم نادر
300-میرم حموم عزیزم
301-اومدم عشقم ی لب داااغ ازت می گیرمو مشغول صبونه میشم .
302-نادر من مثه تو نیستم مواظبم باش خب عااااشقتم .
303-عمراا نمیتونم وقتی میدونم به ی جایی حساسی خیلی زیاد منم که نمیتونم با لباس حموم کنم تو هم عمرا بتونی نگاه نکنی پس همون تو تحریم باشی بهترتره
304-نوش جونت میرم حموم و میام
305-چند تا دقیقا نااادر؟
306-نااادر نازنین فقط برا نادرشه . شام خوردیم جات خالی دوستت دارم .
307-دراومدم حالا اگه شامتو خوردی و کار دیگه ای نداری میشه موهامو سشوارکنی لطفا ؟
308-عشقت به هوس بیفته تا آروم نشه آدم نمیشه . خیلی بده که اینطوریم اما دست خودم نیست .
309دارم حاضر میشم عزیزم اما دور از چشم تو الان رسیدم تندی ی بوس کوچولو از لبات می گیرمو می دوانم سر کلاس
310-واقعا نادر قشنگ میفهمم بچه ها چه حالی دارن . امسال کلا خودمم دیسیپلین سالهای قبلمو ندارم نادر دوستت دارم .
311-نااادر..دلم بغلتو می خواد
312-نگران نباش عشقم . هنوز نرسیدم تو قصابی ام بخواب عشقم دوستت دارم .
313-من رسیدم عشقم
314-جوووووونم میپرم تو بغلت دستمو دورکمرت حلقه میکنمو لبامو نیمه باز سمت لبات میگیرمو تو چشات نگاه می کنم وبا نگاهم ازت می خوام که ببوسیم .
315-مرسی عشقم . خوبی ؟ خوابیدی ؟
316-دارم غذا میپزونم ماکارونی هوووووووووم دوستت دارم
317-تو رو که خام خام میخووووووورم نیاز به پزوندن نداری
318-منم عاشقتم
319-چه سوالیه آخه نادر !معلومه دوست دارم بعد از ظهر ی چرت نیم ساعته زدم
320-خدایااااااااا ناااادر دیگه توجه نمیکردی .
321-بی معرفت نبیده بیدم .الان خواستم بخوابم گفتم بیام پیش عشقم که دیدم پیام دادی
322-باشه اذیت نکن خودتو
323-سلام عشقم . صبح به خیر دوستت دارم نادر با آرامش کامل و قشنگ حس کردمت خوابیدم .
324-چند تا دوستم داره این آقاهه ؟
325-هزار بار دیگه هم بخوای میگم که تو بغل تو خوابیدن و بیدارشدن نمیذاره بد باشم
326-نادرجان دارم راه میفتم عشقم مواظب خودت باش .دوستت دارم
327-من رسیدم هشقم . تندی لبامو رو لبات میذارمو ........... ی فشارکوچولو میدمو میدوام سرکلاش عااااشقتم
328-نااااااادر؟
329-دلم یهویی خواست صدات کنم همین
330-دیشب ازت یه چیزی خواستم دیدیش ؟
331-بیام اونور ؟ کار نداری
332-رسیدم خونه عشقم
333-ی چرت کوچولومی زنم نادر کنارت دراز می کشم میچسبم بهت ..... بین .... .... رد میکنمو چشامو می بندم
334-دوستت دارم
335-کککککاه . منو ببخش انقدر بی ملاحظه شدم یهویی با این همه نوشتن حالا منم داستان درخواستی میدم شرمنده من که کاری نکردم چرا تحریک ؟؟؟
336-باشه عشقم به کارت برس برا جنگل هم عجله نکن . اصلا نشد هم ایرادی نداره . منو ببخش این قدر بی ملاحظه شدم یهویی با این همه نوشتن حالا منم داستان در خواستی میدم شرمنده ام . من که کاری نکردم چرا تحریک ؟؟؟
337-خداییش کارستون شده بود . شکه شده بودم
338-من دارم میرم بانک بخور نوش جونت
339-نادر ........... شدن . این قدر اذیت نکن عشقتو میدونی که چقدر به شنیدن حساسم
340 -نادر بهم بگو هر وقت خواستی بزنی دوست دارم بدونم ماهیه عشقت همیشه ......... . چون پیش میاد با ...... باشم تو خونه دوست ندارم .... باشه و حس ....بده
341-ناااااادر نگو که ریشاتو میزنی . ااااااااخخخخخخخخ کاش بودم الان در حال اصلاح اذیتت می کردم از پشت می چسبیدم بهت یهو دست آخرم همون می شد نادر اووووووویییییی نادر چراااااانمیشه باشم پیشت
342-نااااااادر بد جنس نشو دلم ریخت ننر لوووووس . دوستت دارم بیشتر از تصورت
343-نااااادر اینطوری نگو به جون خودم خوابیدم
344-نادر ؟ بد جنس نشو دیگه نااااادر
345-به نظرت می تونم در مقابلت بی تفاوت باشمو جواب ندم در حالت عادی ؟ نادر عااااشقتم
346-ناااااادر دلم میخواد شیطون شم رسوووووخ کنم به وجودت اما دلم نمیاد اذیت بشی . دوستت دارم دیوونه
347-تو قهر کنی عشقت دلش می گیره نادر .. نادر خان ؟
348-قربونش بره عشقش که انقدر زود نگران میشه عزیز دل نازنین صبح لوتی رو نگاه کردم دیدم خونواده خوش خیال رو آپ کردی دیدم اس هم ندادی گفتم تو هم خوابیدی عزیزم و منم دوباره خوابیدم تا الان
349-غریبه چیه ؟ مگه همسر آدم غریبه میشه ؟
350-عزییییزم دیشب که تو بغلت خوابیدم نصف شب که بیدار شدم برات نوشتم کاش بودی . چه کار بدی آخه ؟
351-در حال دلتنگی . عشق من درچه حاله ؟
352-باوووشه میام اونور
353-گاهی با خودم میگم نادر ازم فراری میشه بالاخره مگه دخترم انقدرپرهوس میشه . خجالت کشیدم نادر با خودم میگم نادر دیگه سن این لوس بازی هاش گذشته چقدر تحملم می کنه و هیچی نمیگه عزیز دلم ببخشم نادر
354-نازنین با تموم ولعش لباتو مک میزنه و میبوسه بعد ..................دوستت دارم نادر
355-جوووووونم بیدار بیداری فقط کافیه برگردی سمتو لبام که هلاک لباتن رو ببوسی وای که چه حالی میده ی شوهر انقدر احساسی داشت دوستت دارم
356-محکم میچسبم بهتو حست میکنم سلام عشق من
357-نه اینکارو نمی کنم چون می دونم نادر خواب بعد از ظهر چقدر براش مهمه و من اگه دستمو بذارمو حرکتشو حس کنم بی شک نمی ذارم نادر بخوابه دیگه بخواب عزییییییییییزم
358-دوستت دارم نادر
359-نادر ما اومدیم بیرون غذا بخوریم جات خیلیییییی خالیه . دوستت دارم
360-تو آسانسورم دارم میام تا تو بخوابی منم لباسامو عوض کردم اومدم
361-کنارت دراز میکشم لبامو آروم رو لبات میذارم هر چند که بیشترش سبیلهاته ی لب کوچولو میگیرمو میچسبم بهت
362-وقتی آروم تو گوشت بگم نادر نازنینو چقدر دوست داری بی شک نمیتونی اگه خودتو به خواب زده باشی جوابمو ندی در اتاق قفل کردمو فقط با یه ست قرمز اومدم تو بغلت
363-عیبی نداره عشقم
364-لب میخواد عشقت نااااادر
365-عشقم من رسیدم مواظب عشق من باش هوار تا دلتنگت میشم نادر
366-نادر جان در اومدم از خونه . رسیدم خبر میدم روز خوبی داشته باشی . دوستت دارم
367-عاشق دیوونه بازیهاتم نادر .. دوستت دارم زندگیه من
368-جووووووون لباتو میبوسمو تندی تا کار دست جفتمون ندادم لباسمو میپوشمو از تخت بلند میشم
369-جووووونم مسواک کنم اومدم بغلتو آماده کن برام تا بپرم توش و حس کنم فقط برای منه
370-سلام تازه رسیدم خونه . چرا نباید دوستت داشته باشم نادر ؟
371-عشق من خوابیده ؟
372-نادر دارم ناهار میخورم . کجایی ؟؟ اس نمیدم دیگه شاید تنها نباشی
373-باشه عشقم بخور بخواب
374-نه ناراحتی نداره عشقم . واقعیت رو نمیشه ندید و درک می کنم .. دوستت دارم
بخواب سعی میکنم زود بیام
این چند پیام تلفنی یا همون اس ام اس نازنین بود که با چه شور و حالی احساساتشو بیان می کرد .. من و اون غرق در هم بودیم .
نازنین دریکی دو تا از پیام ها ار وروجک یاد کرده بود .. از پسری که درسال 94 هفت سالش بود و در کلاس اول درس می خوند می گفت از رو دلسوزی و این که اون پسر بهش عادت کرده داره بزرگش می کنه .. بابای بچه ازش خواستگاری می کنه خونواده به خصوص مادرش موافقن ولی اون قبول نمی کنه . هم این که دوستش نداره هم این که نمی خواد مقید باشه . اون مرد از شهرستان اومده بود به تهران برای دیدن پسرش و به این هم اشاره شد که دارن با هم تخته نرد بازی می کنند .. خواهر این مرد هم با نازنین زندگی می کرد ..اینم خودش یه داستانی بود . .. با این حساب نازنین خودشو به عنوان یک مجرد بهم معرفی کرده بود مسئله ای که تا به امروز برام گنگ باقی مونده و هیشکی نمی تونه برای باور مسئله ای به شنیده های این و اون اکتفاء کنه .. به اندازه کافی شنیده های عجیب و غریب داشتم .... ادامه دارد .... نویسنده ...ایــــــــــرانی

0 نظرات: