ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

خارتو , گل دیگران 82

ولی دستاشو گذاشت روکمر ویدا و با نوک انگشتاش رو پوست بدنش می کشید ..
 ویدا : پسره حریص .. این ماندانا کوش . بالاخره از دستش خسته شدی ؟  رانندگی و فعالیتو تو کردی و من خسته شدم . چرا ول کردی ؟! بمالونم .. بمالون .. خوشم میاد ..
 پسر دیگه احساس خستگی  نمی کرد می دونست یک سکس داغ می تونه  اونو حسابی رو براهش کنه .. ویدا برای لحظاتی که خوابش برده بود خواب خونه رو می دید . خواب رامین خوش خیالو که حتما بازم یه روز دیگه داشت از دست زنش نفس راحت می کشید .ویدا پاهاشو به صورت هشت باز کرده بود . شکمش بر روی تخت قرار داشته چشاشو بسته بود . پسر با نوک انگشناش رو کمرزن  می کشید .. وقتی به کونش می رسید کف دستشو روش پهن کرده و یواش یواش چنگش می گرفت و بعد میومد روی کس و با نوک انگشتاش خیسی کس ویدا رو که  هوسهای ساعت پیشش یه بار دیگه بیدار شده بود به اطراف کس پخش می کرد . .
 -آخخخخخخخخ متین .. عزیزم . فرم انگشتات  چقدر فرق کرده ..همین جوری عالیه .. به هم بچسبون . دو سمت کونمو از وسط به هم وصلش کن . وصلش کن . بذار حالشو ببرم . آخخخخخخ متین .. انگشتات تپل تر شده .. خوب آب خورده ..بنازم به این اشتها . شما مردا انگار سیر بشو نیستین . هر چی بیشتر می کنین این کیرتون مثل دو نه های تسبیح بیشتر برق میفته ..
ولی دهنشو انداخت روی کون ویدا .. با لباش و با زبونش اون قسمت از بدن ویدا روداغ و داغ ترش کرده بود .. زن حس کرد که این اون بدنی نیست که ساعتی پیش روش سوار بوده و تا می تونسته حال داده حال کرده .. سر انجام خودشو قانع کرد که حالا دیگه می تونه روشو به سمت متین بر گردونه . یه لحظه ولی متوجه این حالتش شد . دستشو گذاشت رو صورت ویدا ..
-چه خبرته . با یه خانوم که این رفتارو نمی کنن . خسته شدم . دیگه خوابم نمیاد . می خوام بازم بغلم بزنی ..
 ولی کف دو تا دستشو گذاشت رو شونه های ویدا اونو به همون صورت رو  تشک خوابوند سرشو یک بار دیگه گذاشت روی کون ویدا .. و گاز گرفتن آروم و لیس زدن کس و کونو از سر گرفت .. ویدا هم با حرکات رو به عقب باسنش و باز کردن دو طرف کونش با دستاش قسمتی از صورت و چونه پسرو خیس کرده بود .. اصلا این حالت متین رو نداره .. ابدا به این فکر نبود که یکی دیگه هم تو راهه .  البته اون انتظارشو نداشت که ولی به این صورت سر زده خودشو برسونه به این جا و به اصطلاح غافلگیرشون کنه . ولی انگشتشو کرد توی کون ویدا و اونو با یه سرعت چرخشی عجیبی می گردوند و وقتی که نالیدن ها و جیغ کشیدنهای ویدا رو دید کیرشو از همون پشت کرد توی کس ویدا که به نظرش خیلی ناز و غنچه ای میومد .
-آخخخخخخخ نههههههه .. اوووووووفففففف یک دفعه دیگه ..  من که سوختم پسر سوختم .. واااااایییییییی آتیشم زدی . من نمی تونم .. بکن ..بکن .. منو ببوس دیگه .. چرا ناز می کنی . شادوماد خجالتی ..
ناگهان به یادش اومد که یکی دیگه هم به اونا اضافه میشه ..
 -پسر سیر سیر بکن که وقتی دوستت از راه برسه  باید خستگی اونو از تنش در کنم .
 ولی خنده اش گرفته بود . دوست داشت در همون لحظه اعتراف کنه که ولی خودشه اما  بازم هوس کرد که کمی بیشتر سر به سر ویدا بگذاره و  بابت این مسئله حال و تفریح کنه .
-اوووووههههههه کیرت کلفت تر شده اما مثل غروبی دراز نیست .  این جوری  هم یه حالی داره واسه خودش .. ولی دستشو گذاشته بود جلو دهن خودش  که یه وقتی حرفی نزنه .. ولی همچنان با سرعت داشت کیرشو می کوبوند به ته کس ویدا و بر گشتش می داد .. زن واسه یه لحظه که حس کرد بدنش آزاد تر شده به ناگهان سرشو بر گردوند .. ولی متوجه شد و فوری لباشو گذاشت رو لبای ویدا . ویدا ترسید و جیغ کشید .. با این که عکس ولی رو دیده بود ولی ظاهرا اون لحظه شوکه شده و متوجه نشد .. لباشو جمع کرده نمی ذاشت که ولی اونو ببوسه . می خواست جیغ بزنه ولی , ولی لباشو بسته بود .پسریه لحظه اونم سریع  لباشو از رو لب زن بر داشت و دستشو محکم روش فشار داد
 -نترس ..نترس همونی هستم  که قرار بود امشب تو رو بکنه و باهات حال کنه .
 قلب ویدا به شدت می تپید . بدنش می لرزید .. ولی دستشو آروم آروم از رو دهن ویدا بر داشت .. زن نزدیک بود پسر رو ببنده به فحش و ناسزا اماحس کرد با باز گشت آرامش , لذت بیشتری از تماس کیر ولی با کسش می بره ..
ویدا: خیلی بد جنسی .. خیلی .. یعنی بدون آشنایی و سلامی ..
ولی : زبان سکس با زبان محاوره معمولی فرق می کنه .. اینو می بینی که داره توی کست وول می خوره ؟ و اصلا خود همون کس غنچه ای داغت ... اینا همه شون یک زبون بین المللی دارن .. من و تو زبون اونا رو نمی فهمیم . دارن با خوئشون حرف  می زنن . روبوسی می کنن . سلام و علیک می کنن . .... ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی