ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 95

واسه همچین لحظه هایی زیاد تمرین کرده بودم . نباید تمام زورمو همون اول مصرف می کردم ولی حالشو هم باید می گرفتم که تکون نمی خورد . می دونستم  که داره از حال میره . دستمو با فشار زیاد روی نقطه حساس گردنش نگه داشته بودم .
 -بببینم حرف حسابت چیه ..
دیدم داره لگد میندازه ..
 -حالتو می گیرم . این قدر سر و صدا نکن . کاریت ندارم . به اینم کاری ندارم که قبلا کون دادی یا نه . می دونی گیر بد حریفی افتادی . دزد ناشی زده به کاهدون زده .  من یک شی میل هستم . یک زن کیر دار .. می خوام بکنم توی کونت .. سیر سیر می کنمت . حالت رو جا میارم .. نگران نباش . کیر ما شی میل ها این خوبی رو داره که اگه وارد کون مردا شه اونا رو کونی نمی کنه . چون ما خیلی مظلوم واقع شدیم . باور کن در لیست کونی ها جا نمی گیری ولی اگه بدونی کون دادن چه کیفی داره !
 بهمن همچنان به خودش فشار می آورد . .
-ولم کن شیدا . مگه من چیکارت کردم ..
-کاری که نکردی ولی می خواستی بکنی . فکر کردی . کور خوندی . کور خوندی .. فکر کردی یک زن در مونده توسری خور به گیرت افتاد که هر کاری که دلت خواست می تونی انجام بدی و هر بلایی سرش بیاری ؟
 -نه من تا حالا کون ندادم . درد داره ..
واقعا دو پینگ کرده بودم و از طرفی با این تحرکات و تمرینی که داشتم و ساکورا هم حسابی منو آب بندیم کرده بود انگار رگهای بدنم باز شده و کیرم خیلی کلفت شده بود . قرص هم خورده بودم کیرحسابی سفت سفت شده بود . حس می کردم می تونم پنج تا کون و دو تا کس بکنم . خیلی مزه می داد .
-ببین یه خوبی که ما شی میل ها داریم اینه که کون دادن و کون کردن هیشکدوم بی غیرتمون نمی کنه . نگران نباش زیاد فشار نمیارم .. می تونی از پهلو  با سینه هام بازی کنی و منم سر حال تر فرو می کنم توی کونت . دوست نداری که ما هم یه حالی کرده باشیم ؟ دنیا که فقط مال شما آدمای بی مسئله نیست .
انگشتمو تا ته می کردم توی کون بهمن .. اون درد می کشید لباشو گاز می گرفت ولی به خاطر حفظ آبرو و این که رسوا نشه صداش در نمیومد .
-ببین چقدر حال میده ؟
-نه ..منو بکشی کون نمیدم .
-کیر شی میل دواست . اگه بخوری بختت باز می شه .. وضعت خوب میشه .. مگه این شعرو نشنیدی که هر که کون کرد خانه ویران شد هر که کون داد مرد میدان شد ؟
بهمن : یعنی من اگه کونت رو بکنم خانه ویران میشم ؟ -
کون دادن اولویت داره ..
دستمو گذاشتم رو خایه هاش همچین چنگش گرفتم که این بار فریادی از درد کشید که فکر کنم ساختمون لرزید .
 -دوست داری از ریشه قطعش کنم ؟ یا این که این خایه هاتو به کونت بچسبونم و طوری آلتت رو بکشم که همون فرو بره توی کونت .
-آخخخخخخ نکن دردم گرفت .. از کار میفته
-به درک .. شما مردا اگه به همین کیرتون ننازین پس به چی تون می خواین بنازین ؟!
 -نگو به کار خانوما نمیاد ..
 -من همچین حرفی نزدم . ولی اینو هم نگو که خانوما به کار شما آقایون نمیان . کاری نکن که خشک خشک فرو کنم توی کونت .
 راستش داشتم خسته می شدم ولی نباید طوری نشون می دادم که کم آوردم . اون جوری پر رو می شد ..  به زحمت دو تا انگشتامو گذاشتم روی سوراخ کونش اونو با خشونت به دو سمت کشیدم تا گشاد ترش کرده بتونم کیرمو فرو کنم توش .
-نه شیدا این کارو باهام نکن .. باشه قول میدم دیگه مقاومت نکنم . دختر چه زوری داری تو ..
 -گیر حریف افتادی ؟ دیگه جفتک نمی زنی تا من این کرم رو به کونت بمالونم .
-فقط تو رو به جون هر کی که دوست داری به کسی نگو که کونمو گاییدی ..
 -باشه .. ولی به شرطی که خوب حال بدی ...
-ولی اگه کیر یک مرد می خواست بره توی کونم من همچین اجازه ای رو نمی دادم ..
 -اگه یه مرد می خواست تو رو بکنه راحت تر از من این کارو می کرد ..
-من زورم بهش می رسید ..
-بهمن جون اگه بدونی وقتی کیر یکی دیگه رو توی کونت حس کنی چه لذتی می بری دیگه به جای دوست دختر گرفتن میری دوست پسر می گیری .
 کون بهمن منو خیلی سر حالم کرده بود ... با کف دستم  خوب سوراخشو مالش می دادم . اونم چشاشو بسته بود وگویی لبخندی هم در همون حالت رو گونه هاش مشخص بود . خیلی لذت می برد از این که با کف دستم دارم کونشو مالش میدم . دونستم که الان بهترین موقعیه که کیرمو فرو کنم توی کونش .
-می ترسم .. می ترسم ..
-چیه کیر خری خودتونو می کنین توی کون خانوما عین خیالتون نیست حالا که نوبت کیر متوسط من شد از کون دادن می ترسین ؟  شما مردا اگه می خواستین زایمان بکنین چیکار می کردین . از آدم بودن استعفا می دادین .
نوک کیرمو چند بار مالوندمش به سوراخ کون بهمن .. از بس تنگ بود عین دهن یه بچه ماهی به نظر میومد . کافی بود سر کیرم بره توی کون بهمن ..... ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی