ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 92

اون جوری که به نظر می رسید این خانوم زیاد کیر خورده نشون نمی داد . از حرکات و رفتار اون به خوبی بر میومد که طرف تا حالا محرومیت زیادی کشیده . ولی در کون کردن نباید بی تجربه بوده باشه .. اون جوری که من کونشو می کردم و اون خوشش میومد این لذت رو به کیرش انتقال می داد .. و همین باعث می شد که لاله رو با ضربات بیشتری مورد هدف قرار بده .. ساکورا با این که کیرش باید به حرکت رو به جلویی می داشت ولی از عثب خودشو به من می مالوند تا تا من اونو با فشار بیشتری ردیفش کتم ..
 لاله : این زن منو دیگه داغونم کرده .همین جوری بی هوا کیرشو رو به جلو حرکت میده . اصلا ملاحظه منو نمی کنه ..
-میگی منم ملاحظه شو نکنم ؟ ولی خیلی نازه لاله جون ..
 -شیدا .. حالا ببین کی داره کی رو تحریک می کنه ؟ اون وقت انتظار داری که من حسادت نکنم ولی تو از یکی دیگه لذت ببری ..
 -عزیزم خوشگل من این حرفا چیه داری می زنی تو که خودت منو آوردی این جا دستت درد نکنه ..
-شیدا داره خالی می کنه توی کونم .. اون چقدر آب داره .
-از منم بیشتر ؟
 -مال توکه یه چیز دیگه ایه ..
 واسه این که نشون بدم چقدر آبم زیاده و منم می تونم به موقعش یک سوپر من بشم خوب حواسمو جفت کردم به قالب کون ساکورا یه نگاهی هم به کون لاله انداختم هر چنذ گردنم درد می گرفت و این جوری تمرکزم بهم می ریخت .ولی منم تونستم آبمو توی کون ساکورا خالی کنم و دیگه نیازی نبود که به خودم فشار بیارم . همون قطره و پرش اول  بقیه آبو با خودش آورد .. دلم می خواست کیرمو مدت زمان بیشتری توی کون ساکورا نگه داشته باشم و اون قلقلک  هیجاتی و قشنگ ادامه داشته باشه .همون که تمام بدنمو از کیف مور مورش کنه ولی ترسیدم که اون کیرشو از توی کون لاله بکشه و فرو کنه توی دهنش .. واسه همین پیشدستی کرده کمرشو گرفته اونو انداختم رو زمین .. کیرمو فرو کردم توی دهن ساکورا  ..
- ولی واسه یه لحظه به خودم گفتم شیدا عجله کردی . حق  لاله بود که اون کیرو بخوره ..
 ساکورا با اشتها داشت کیر منو ساک می زد . اینم نشون از تجربه بالای اون داشت .. چند بار تصمیم داشتم پا شم و کیرمو فرو کنم توی دهن لاله ولی انگارخانوم خارجکی ماا افسونم کرده بود . حوصله تکون خوردن رو نداشتم ..  حس کردم که لاله حرکت کرده داره میره  طرف کیر ساکورایی که رو زمین دراز کشیده بود و کیرم بود توی دهنش .. نهههههه نباید واسه ساکورا ساک می زد .. من چرا این قدر حسود شده بود م با این که لاله همین تازه داشت به دوستم ساکورا کون می داد . کیرمو از دهن ساکورا بیرون کشیده به لاله گفتم که  کونشو بذاره رو سر  خانوم مربی  تا بتونه سوراخ کونشو بلیسه و اگه چیزی هم از آب خودش بر گشت کرد اونو بخوره ..
 لاله : این جوری بد میشه شیدا جون
-هیچم بدی نداره و دیگه بهش فرصت ندادم که بیش از این چیزی بگه .
من نمی خواستم که اون دهن غنچه ای خوشگلشو بیش از این بسپره به سایر کیر ها ... شده بودم مث مردای با غیرتی که همیشه هم نمی تونستم موفق باشم . همین کارو هم کردم .. دستامو گذاشتم رو سر لاله ..  ساکورا یه دستش رو کیرش بود و یه دست دیگه اش رو سینه اش . دوست داشت  یکی دیگه با کیرش بازی کنه . لحظات با شکوهی بود . واسه حسن ختام سه تایی و به نوبت رو هم می غلنیدیم  . ساکورا شی میل  پر توانی بود .  انگار نافشو با حرکت بسته بودن . .. اون روز,  قبل از خداحافظی , لاله تازه یادش اومد که یه چیزی رو بهم بگه ..
 -شیدا جون اون یه رزمی کاره ..
-نه بابا .. خب حالا چه فرقی واسه ما داره
-راستش اون کلاسی واسه آموزش نداره ولی بهم گفته که چند تا فن بهم یاد میده که برای یه وقت تنگ به درد می خوره . اگه یه مردی خواست بهمون تعرض کنه ما از خودمون دفاع کنیم ..
 -لاله جون تا اون جایی که من می دونم این ما هستیم که مرتب داریم به مردا تعرض می کنیم ..کجا بود تو این مملکت امن به زنا تجاوز کنن .  ولی اگه ایرادی نداره چند تا از اون فنون آرتیستی و بزن بزنو بهم یاد بده بد نیست .. هر چند این جا اگه کسی بخواد مزاحم ما خانوما بشه چوب تو کونش می کنن .
-به شرطی که از برادرا نباشند .. در ضمن تو هم که خانوم نیستی ..
-حالا قیافه یه خانومو که داریم . یه چند روزی رفتم و پیش این ساکورا جون تعلیم دیدم .. اول با هام کارای فنی انجام می داد و سر آخر منم مزد کار رو با کیر می دادم .. خیلی حال می داد .. جون می داد آدم با یه مرد کله شق کله خر از خود راضی در گیر شه اونو بخوابونه رو زمین بکنه توی کونش .. آخ چی می شد اگه کیر شیدا کمی دراز تر بود .. ... ادامه دارد ...نویسنده ... ایرانی